Uitnodiging vooroverleg

Geachte Sportbestuurders,

UITNODIGING  donderdag 16 november 19.30 uur

Voorafgaande aan een overleg met de vertegenwoordigers van de politieke partijen (met het oog op de verkiezingen maart 2018) willen we u uitnodigen voor een vooroverleg.

Daarin wordt vastgesteld welke punten aangaande de sport met de politieke partijen besproken zullen worden. De opzet is om de politieke partijen zich te laten uitspreken over de intenties voor de nieuwe raadsperiode op gebied van Huur- en subsidiebeleid, sportambtenaar, onderhoud etc.
(u kunt uiteraard punten inbrengen)

De locatie is:
De Brug (Sporthal van MSV Zeemacht)
J. A. Prinsstraat 46
1785 BC Den Helder

Meer informatie en aanmelden voor deelname:
0223 621405 of per email aan info@sportfederatiedenhelder.nl