Informatieavond subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

                                                    

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over de voorgenomen wijzigingen van de btw-regelgeving voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 30 oktober in het clubhuis van Rugbyclub Den Helder (Linieweg 23B te Den Helder). Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Financiën bekend gemaakt dat de btw-regelgeving met betrekking tot sport accommodaties per 1 januari 2019 ingrijpend zal worden aangepast. Door toepassing van het Sportbesluit is het nu nog mogelijk de btw op investeringen en exploitatiekosten van sportaccommodaties terug te krijgen van de fiscus en wordt 6% omzetbelasting berekend over de gebruiksvergoeding, na 1 januari 2019 zal dat in de meeste situaties niet meer mogelijk zijn.

In de praktijk betekent dit een zeer ingrijpende wijziging, voor gemeenten, sportverenigingen en exploitanten van sportaccommodaties, het budgettair effect wordt ingeschat op ongeveer € 240 miljoen euro. Dit bedrag komt via de begroting van VWS weer beschikbaar voor de sector in de vorm van subsidies.

Op deze bijeenkomst, die is bedoeld voor sportverenigingen, zwembaden, en exploitanten van sportaccommodaties, zal een de heer Ronald Brouwer (specialist van Caraad Belastingadviseurs) u bijpraten over de nieuwe btw-regeling, de effecten daarvan en de mogelijkheden om subsidies te kunnen ontvangen. Deze subsidies kunnen oplopen tot 35 % van het investeringsbedrag! Caraad Belastingadviseurs heeft de Vereniging Sport en Gemeenten begeleid bij het overleg rondom de totstandkoming van de nieuwe regeling en heeft dus veel expertise met betrekking tot deze regelingen.

Programma:

19.15 – 19.30 uur             Inloop
19.30  – 19.40 uur             Welkomstwoord door de wethouder De Vrij (wethouder
Sport van de gemeente Den Helder)
19.40 – 20.30 uur             Presentatie deel 1 door Ronald Brouwer (Caraad
Belastingadviseurs)
20.30 – 20.40 uur             Pauze
20.40 – 21.00 uur             Presentatie deel 2 door Ronald Brouwer (Caraad
Belastingadviseurs)
21.30 uur                           Afsluiting

OPGAVE NIET VERPLICHT, WEL HANDIG VOOR DE KOFFIEVOORZIENING ETC.
Graag bericht aan: info@sportfederatiedenhelder.nl

Wilt u zich vast inlezen in de regeling?  Klik hier voor de Staatscourant jaargang 2018, nr. 40859 (kenmerk van de regeling 1373516-177691-S)

Deskundigheidsbevordering binnen jouw (sport)vereniging?

Heeft jouw vereniging behoefte aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, trainers en bestuurlijke functies, zoals: trainingen, opleidingen of opfriscursussen?

Team Sportservice Den Helder wil graag een passend aanbod voor sportverenigingen in Den Helder realiseren en is daarom benieuwd naar jullie behoefte. Invullen van de enquête neemt ongeveer 7 minuten in beslag. Klik hier voor de enquête

Wandeltrainer

De Sportwandelschool organiseert een opleiding Wandeltrainer. De opleiding duurt 6 dagen en gaat van start met een introductiedag op zaterdag 1 september. De wandel disciplines Wandel Bootcamp, Sportief Wandelen en Nordic Walking komen dan aan de orde. Bestaande wandeltrainers kunnen ook de applicatie Wandel Bootcamp volgen. Voor Stage plaatsen wordt gezorgd. Na het volgen van de opleiding kan je aan de slag als trainer bij de Sportwandelschool of voor jezelf starten.

De opleiding is voor mensen met ervaring in de “wandelwereld” en je dient wel affiniteit te hebben met de doelgroep. De opleiding vindt plaats in Hoorn.

Aanmelden

Meldt u zich aan per e-mail : info@sportwandelschool.nl, dan ontvangt u de verdere informatie retour. Telefoon: 0229-239447. Website: www.sportwandelschool.nl

Bestuursleden gezocht

De Sportfederatie is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur van onze federatie streeft ernaar dat het bestaat uit leden met een verschillende sportachtergrond. Om die reden zoeken wij bij voorkeur mensen met een andere dan een balsport achtergrond, hoewel wij ook kandidaten uit deze sporten van harte verwelkomen.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris Jelle Wieling (telnr. 621405)

Met vriendelijke groet,
Bert Deckers (Vz. Sportfederatie)
Tel.nr. 619975 of 06-37474539

Talentenfonds voor jonge (top)sporters

Aan de bestuurders van de Helderse sportverenigingen,

Sport vormt een belangrijk onderdeel van de samenleving in de gemeente Den Helder. Talrijke jongens en meisjes maken op jonge leeftijd kennis met allerlei sporten. Sportverenigingen met hun trainers en bestuursleden staan wekelijks klaar om zowel de trainingen als de wedstrijden mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunen veel ouders en familieleden de jeugd en jongeren hierin.

De gemeente Den Helder kent sinds 2006 het Jeugdsportfonds. Minder draagkrachtige ouder(s) kunnen via intermediairs een beroep doen op dit fonds. In 2017 zijn ruim 550 kinderen door een bijdrage uit het jeugdsportfonds  in staat gesteld om te sporten.

Jeugdige topsporters met een topsportstatus van een landelijke sportbond kunnen vanaf heden een beroep doen op het gemeentelijke topsportfonds. Hiervoor is een maximaal bedrag van € 2.000 per jaar/per sporter beschikbaar. Aan deze regeling is geen inkomenstoets verbonden.

Nieuw: Talentenfonds voor jonge (top-) sporters!

Op initiatief van Bart Brinkman uit Huisduinen is Den Helder onlangs een ‘Talentenfonds voor jonge (top-) sporters” rijker. Het is het cadeau van Brinkman en zijn vrienden aan de Helderse sportsamenleving naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag. Vanaf heden kunnen jonge (top) sporters een beroep doen op een bijdrage uit het fonds (max. € 300,00 per jaar).  Het gaat dan om een kleine bijdrage voor de deelname aan bijzondere trainingen en wedstrijden. Ook behoort een aanvraag voor het verzorgen van een lezing of training van een bekende trainer tot de mogelijkheden.

De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit bestuursleden van de stichting Jeugdsportfonds. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar via een mail aan:  dickvanderweide@hotmail.com.