Op zoek naar vrijwilligers ?????

Elke vereniging is wel eens op zoek naar ‘handjes’. Denk aan onderhoud terrein, velden, schilderwerk, etc.

Welnu, op 13 april is er een vrijwilligersmarkt in de Kampanje en daar zal de Sportfederatie Den Helder aanwezig zijn om een koppeling te leggen tussen die ‘handjes’ en jullie vereniging.

Een markt voor vergunninghouders
De gemeente Den Helder staat voor de opgave om vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Belangrijk is dat vergunninghouders volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving en dat zij hun weg naar opleiding en/of arbeidsmarkt vinden.

Naar aanleiding van de georganiseerde ketenconferentie Asielzoekers in de gemeente Den Helder in 2016 is er vanuit de uitvoering een idee ontstaan om bij te dragen aan deze integratie. Het idee betreft het organiseren van een markt waarbij vergunninghouders in contact worden gebracht met aanbieders van vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken, stageplekken en (eventueel) betaalde arbeid. Voor de jongeren onder de 27 jaar is het van belang dat zij informatie krijgen over het aanbod van opleidingen.

Waarom een markt?
Door een markt te organiseren, creëer je een mogelijkheid om vergunninghouders kennis te laten maken met het aanbod van vrijwilligerswerk, opleidingen en werkervaringsplekken in Den Helder. Op deze manier kan er een goede match plaatsvinden tussen de aanbieder en de vergunninghouder.

Wat is de doelgroep?
De doelgroep betreft vergunninghouders vanaf 18 jaar met een bijstandsuitkering.

Mail je wensen naar info@sportfederatiedenhelder.nl

Geef daarbij aan wat je nodig hebt, waarvoor, hoeveel personen en een contactpersoon, telefoon of adres waar men naar toe kan komen.

 De Sportfederatie maakt dan een contactkaart aan, verstrekt die, maar noteert ook de gegevens van de persoon die zich heeft aangemeld. Wij kunnen dan aan de betrokken vereniging terugmelden wie er heeft gereageerd.

Wacht niet te lang, voor je het weet is het 13 april.

(verdere vragen kunnen per mail of telefoon 0223 621405, maar dit kan ook op de ALV die op 21 maart wordt gehouden in het clubhuis van Entre Nous)

Conferentie zorg en sport

De gemeente Den Helder geeft vrijdag 27 januari de conferentie ‘Zorg voor Sport’. De bijeenkomst is bedoeld voor Helderse sportverenigingen en zorgorganisaties. Het is in het leven geroepen om te sparren over een manier dat er voor zorgt dat zorg- en welzijnsaanbieders in Den Helder meer oog krijgen voor de meerwaarde van sport en andersom, zodat sportaanbieders hun poorten letterlijk en figuurlijk meer gaan openstellen voor kwetsbare mensen die buiten de boot vallen?

De gemeenteraad van Den Helder heeft bij de evaluatie van het Sportbesluit op 4 april 2016 het college gevraagd een werkconferentie te organiseren om de zorg- en de sportsector te verbinden. De gemeente heeft het congres voorbereid in samenwerking met Omring, Esdege Reigersdaal, Sportservice Den Helder, Sportfederatie, JVC en de GGZ Noord-Holland Noord. Samen kunnen zij zich richten op een aangepast beweeg- en sportaanbod voor mensen die niet vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan reguliere sport- of beweegactiviteiten. De werkconferentie is een nieuwe, eerste aanzet om dit doel te bereiken.
Tijdens het congres wordt ook bekendgemaakt wie het beste idee heeft om mensen die geïsoleerd thuis zitten, te activeren via sport en beweging zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente schrijft hiervoor een prijsvraag uit onder sportverenigingen en organisaties in de zorg- en welzijnssector. De winnaar ontvangt € 10.000 om het idee uit te voeren. Tijdens de conferentie krijgen de deelnemers goede voorbeelden te zien van succesvolle zorg en sport combinaties via aanspreken verhalen. Daarnaast kan men deelnemen aan diverse inspiratiesessies.

Datum en tijd: 27 januari van 18.00u tot 22.00u
Locatie: ’t Wijkhuis, Texelstroomlaan 5, 1784EA Den Helder

Training voor wandel 4-daagsen

Speciaal wandel trainingsprogramma voor de
wandel4daagsen Haarlem-Alkmaar-Nijmegen.

“Vier dagen achter elkaar wandelen zonder voorbereiding is niet erg verstandig,” aldus Ellis Kok van de Sportwandelschool. “Deze achttien zaterdagtrainingen stellen de deelnemers in staat zich fysiek en psychisch op de wandeltocht voor te bereiden in de mooie directe omgeving van het Noordhollands Kustgebied”. De organisatie hanteert officiële trainingsschema’s, die voor de Wandel4daagse van Nijmegen zijn gemaakt.”

De Sportwandelschool heeft een speciaal voorbereidingsprogramma ontwikkeld om deelnemers optimaal klaar te stomen voor de Wandel4daagse van respectievelijk Haarlem, Alkmaar en Nijmegen. Er zijn 3 trainingslocaties. In de natuurgebieden bij Alkmaar (Bergen), Beverwijk (Castricum) en Haarlem (Bloemendaal).

Het programma, met een speciaal trainingsschema, begint op zaterdag 4 februari. Onder leiding van een Allround Wandel Trainer wandelen de deelnemers elke zaterdagmorgen tot aan de start van het wandelevenement. U kunt ook later insteken wanneer de datum 4 februari niet voegt.

Bergen. Pannenkoekenhuis Duinvermaak met een gratis parkeerplaats is de startlocatie. De trainingen starten om 08.30 uur en duren 3-4 uur.
Castricum. Vanaf de Parkeerplaats bij Het Johanna’s Hof aan de Zeeweg. De trainingen gaan van start om 09.00 uur en  gaan 2-3 uur.
Bloemendaal/Overveen. De training start om 09:00 uur vanaf de Parkeerplaats van tennisvereniging W.O.C. in Overveen. De training duurt 2-3 uur.

De kosten voor het voorbereidingsprogramma bedragen € 75,00. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail opgeven voor dit voorbereidingstraject via info@sportwandelschool.nl.

De wandelvierdaagse van Haarlem vindt plaats van 25 mei t/m 28 mei. De wandel4daagse van Alkmaar van 21 juni t/m 24 juni en wandel4daagse van Nijmegen van 18 juli t/m 21 juli. Deelnemers die voor de eerste keer aan de 4daagse van Nijmegen willen meedoen kunnen zich aanmelden gegarandeerde deelnemerskaart.

Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website www.sportwandelschool.nl.  De organisatie zoekt zoals ieder jaar vrijwilligers voor haar wandelevenementen en is altijd opzoek naar wandelaars die wandeltrainer willen worden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar info@sportwandelschool.nl.

Opleidingen Wandeltrainer

Allround Wandel Trainer – Trainer Wandel Bootcamp.

Tekort aan trainers
Omdat steeds meer mensen kiezen voor de buitenactiviteit wandelen, verwacht de Sportwandelschool het komend jaar een explosieve groei van mensen, die aan wekelijkse trainingen mee willen doen. Hebt u affiniteit met wandelen en altijd al de leiding willen nemen, schroom niet en grijp uw kans. Geef je gauw op.

Introductie
De opleiding Allround Wandel Trainer gaat van start met een introductie op vrijdag 3 maart.
De introductie bestaat uit een reeks van trainingen. Wandelbootcamp, Sportief Wandelen, Nordic Walking en met tot slot deelname aan een UKK 2 km wandeltest. De lesboeken worden inhoudelijk in het kort besproken en aan u uitgedeeld, wanneer u de opleiding gaat volgen. Op zaterdag 4 maart wordt er wanneer de vrijdag vol is, een tweede introductiedag ingelast.

De opleiding AWT
De opleiding start op 31 maart  en duurt 6 volle dagen. U wordt opgeleid tot Allround Wandel Trainer, u kan zelfstandig trainingen Wandel-Bootcamp, Sportief Wandelen, Nordic Walking verzorgen en zelfstandig een UKK 2-km wandeltest afnemen. Verdere lesdagen van de opleiding Allround Wandel Trainer zijn zaterdag 1 april, zaterdag 22 april, zondag 23 april, vrijdag 9 juni, zaterdag 10 juni.

Trainer Wandel Bootcamp
Voor gediplomeerde wandeltrainers is er een applicatie Wandel Bootcamp met een certificaat. De opleiding trainer Wandel Bootcamp is op zaterdag 22 april en zondag 23 april.

Aanmelden
Meer informatie staat op de website: www.sportwandelschool.nl. Voor opgave of vragen, stuur een e-mail naar info@sportwandelschool.nl Telefoon: 0229-239447.

Subsidie energiebesparing en EDS

Onder de naam “Bespaarmagazine” is er eind 2016 een magazine in de gemeente Den Helder uitgebracht. Het magazine staat in het teken van duurzaamheid in combinatie met besparen. In samenwerking met de lokale overheid wordt aandacht gevraagd voor de diverse aspecten van verduurzaming, en hoe deze dichter bij de mensen te kunnen brengen.

De aandacht gaat uit naar o.a. onderstaande items:

 • Ledverlichting
 • Zonnepanelen
 • Pellet kachels
 • Energiebesparing
 • Isolatie
 • Kozijnen/dakkapellen
 • Warmtepompen

Vanaf 2 januari 2017 zijn er voor u als sportvereniging/sportaccommodaties weer nieuwe subsidieregelingen met betrekking tot energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) waardoor het voor u nu nog interessanter is om uw sportaccommodatie te verduurzamen.

Voor wie?

 • Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.
 • Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.
 • Sportverenigingen dienen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij NOC*NSF aangesloten is. De sport die de vereniging aanbiedt, moet erkend zijn door NOC*NSF.
 • Een intermediair kan namens een sportvereniging of sport stichting een subsidieaanvraag indienen. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

Voor meer informatie zie:
https://duurzaambouwloket.nl/nieuws-subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-965.html

http://besparingshop.nl/

De Nederlandse overheid heeft zich in het Energieakkoord als doel gesteld om in 2020 14% van de energie uit hernieuwbare energie te halen.

Om dit te kunnen bereiken zijn er diverse motiverende regelingen vanuit de overheid op touw gezet om ook o.a. als sportvereniging hier aan mee te kunnen helpen.

Wij van de Besparingshop en het Bespaarmagazine willen graag met u meedenken hoe we de sportaccommodaties in Den Helder kunnen verduurzamen en hoe u hier als sportvereniging ook zelf van kan gaan profiteren.

In de komende weken zullen wij u telefonisch benaderen om te kijken of wij van de Bespaarshop u hierbij verder kunnen assisteren/informeren.

Mocht u voor die tijd al interesse hebben kunt u reageren via onderstaand e-mailadres met uw naam en telefoonnummer en nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Sander Frederiks
Besparingsadviseur

T   072 – 220 29 149
W  www.besparingshop.nl
E   s.frederiks@besparingshop.nl

Het Bespaarmagazine is recentelijk gelanceerd i.s.m. Gemeente Den Helder!