Sport.nl

Clubs lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Rond ledenwerving bijvoorbeeld. Maar ook accommodaties, vrijwilligers en financiën zijn thema’s die steeds terugkeren. Eigenlijk hebben alle clubs met die issues te maken, ongeacht de tak van sport. Dan is het beter de krachten te bundelen. En dat hebben dertien sportbonden gedaan. In samenwerking met Arko Sport Media en ondersteund door NOC*NSF namen die bonden het initiatief om gezamenlijk te zorgen voor informatieve en inspirerende verhalen over sporttakoverstijgende onderwerpen. Hieronder vind je meer informatie over het platform.

Sport.nl/voorclubs is een plek voor sportclubs met alle praktische sportgenerieke informatie om je club succesvol te runnen. Je vindt hier actueel nieuws en goede voorbeelden die jou kunnen inspireren met de club een volgende stap te maken. Onder andere op het gebied van financiën, ledenwerving en ledenbehoud, het werven van vrijwilligers of het genereren van nieuwe inkomsten. Maar ook hoe je als sportclub kunt groeien door gericht in te spelen op de vraag die leeft bij de achterban en de buurt. Sport.nl/voorclubs is een initiatief van dertien sportbonden, NOC*NSF en Arko Sports Media.

Op zoek naar vrijwilligers ?????

Elke vereniging is wel eens op zoek naar ‘handjes’. Denk aan onderhoud terrein, velden, schilderwerk, etc.

Welnu, op 13 april is er een vrijwilligersmarkt in de Kampanje en daar zal de Sportfederatie Den Helder aanwezig zijn om een koppeling te leggen tussen die ‘handjes’ en jullie vereniging.

Een markt voor vergunninghouders
De gemeente Den Helder staat voor de opgave om vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Belangrijk is dat vergunninghouders volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving en dat zij hun weg naar opleiding en/of arbeidsmarkt vinden.

Naar aanleiding van de georganiseerde ketenconferentie Asielzoekers in de gemeente Den Helder in 2016 is er vanuit de uitvoering een idee ontstaan om bij te dragen aan deze integratie. Het idee betreft het organiseren van een markt waarbij vergunninghouders in contact worden gebracht met aanbieders van vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken, stageplekken en (eventueel) betaalde arbeid. Voor de jongeren onder de 27 jaar is het van belang dat zij informatie krijgen over het aanbod van opleidingen.

Waarom een markt?
Door een markt te organiseren, creëer je een mogelijkheid om vergunninghouders kennis te laten maken met het aanbod van vrijwilligerswerk, opleidingen en werkervaringsplekken in Den Helder. Op deze manier kan er een goede match plaatsvinden tussen de aanbieder en de vergunninghouder.

Wat is de doelgroep?
De doelgroep betreft vergunninghouders vanaf 18 jaar met een bijstandsuitkering.

Mail je wensen naar info@sportfederatiedenhelder.nl

Geef daarbij aan wat je nodig hebt, waarvoor, hoeveel personen en een contactpersoon, telefoon of adres waar men naar toe kan komen.

 De Sportfederatie maakt dan een contactkaart aan, verstrekt die, maar noteert ook de gegevens van de persoon die zich heeft aangemeld. Wij kunnen dan aan de betrokken vereniging terugmelden wie er heeft gereageerd.

Wacht niet te lang, voor je het weet is het 13 april.

(verdere vragen kunnen per mail of telefoon 0223 621405, maar dit kan ook op de ALV die op 21 maart wordt gehouden in het clubhuis van Entre Nous)

Conferentie zorg en sport

De gemeente Den Helder geeft vrijdag 27 januari de conferentie ‘Zorg voor Sport’. De bijeenkomst is bedoeld voor Helderse sportverenigingen en zorgorganisaties. Het is in het leven geroepen om te sparren over een manier dat er voor zorgt dat zorg- en welzijnsaanbieders in Den Helder meer oog krijgen voor de meerwaarde van sport en andersom, zodat sportaanbieders hun poorten letterlijk en figuurlijk meer gaan openstellen voor kwetsbare mensen die buiten de boot vallen?

De gemeenteraad van Den Helder heeft bij de evaluatie van het Sportbesluit op 4 april 2016 het college gevraagd een werkconferentie te organiseren om de zorg- en de sportsector te verbinden. De gemeente heeft het congres voorbereid in samenwerking met Omring, Esdege Reigersdaal, Sportservice Den Helder, Sportfederatie, JVC en de GGZ Noord-Holland Noord. Samen kunnen zij zich richten op een aangepast beweeg- en sportaanbod voor mensen die niet vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan reguliere sport- of beweegactiviteiten. De werkconferentie is een nieuwe, eerste aanzet om dit doel te bereiken.
Tijdens het congres wordt ook bekendgemaakt wie het beste idee heeft om mensen die geïsoleerd thuis zitten, te activeren via sport en beweging zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente schrijft hiervoor een prijsvraag uit onder sportverenigingen en organisaties in de zorg- en welzijnssector. De winnaar ontvangt € 10.000 om het idee uit te voeren. Tijdens de conferentie krijgen de deelnemers goede voorbeelden te zien van succesvolle zorg en sport combinaties via aanspreken verhalen. Daarnaast kan men deelnemen aan diverse inspiratiesessies.

Datum en tijd: 27 januari van 18.00u tot 22.00u
Locatie: ’t Wijkhuis, Texelstroomlaan 5, 1784EA Den Helder

Training voor wandel 4-daagsen

Speciaal wandel trainingsprogramma voor de
wandel4daagsen Haarlem-Alkmaar-Nijmegen.

“Vier dagen achter elkaar wandelen zonder voorbereiding is niet erg verstandig,” aldus Ellis Kok van de Sportwandelschool. “Deze achttien zaterdagtrainingen stellen de deelnemers in staat zich fysiek en psychisch op de wandeltocht voor te bereiden in de mooie directe omgeving van het Noordhollands Kustgebied”. De organisatie hanteert officiële trainingsschema’s, die voor de Wandel4daagse van Nijmegen zijn gemaakt.”

De Sportwandelschool heeft een speciaal voorbereidingsprogramma ontwikkeld om deelnemers optimaal klaar te stomen voor de Wandel4daagse van respectievelijk Haarlem, Alkmaar en Nijmegen. Er zijn 3 trainingslocaties. In de natuurgebieden bij Alkmaar (Bergen), Beverwijk (Castricum) en Haarlem (Bloemendaal).

Het programma, met een speciaal trainingsschema, begint op zaterdag 4 februari. Onder leiding van een Allround Wandel Trainer wandelen de deelnemers elke zaterdagmorgen tot aan de start van het wandelevenement. U kunt ook later insteken wanneer de datum 4 februari niet voegt.

Bergen. Pannenkoekenhuis Duinvermaak met een gratis parkeerplaats is de startlocatie. De trainingen starten om 08.30 uur en duren 3-4 uur.
Castricum. Vanaf de Parkeerplaats bij Het Johanna’s Hof aan de Zeeweg. De trainingen gaan van start om 09.00 uur en  gaan 2-3 uur.
Bloemendaal/Overveen. De training start om 09:00 uur vanaf de Parkeerplaats van tennisvereniging W.O.C. in Overveen. De training duurt 2-3 uur.

De kosten voor het voorbereidingsprogramma bedragen € 75,00. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail opgeven voor dit voorbereidingstraject via info@sportwandelschool.nl.

De wandelvierdaagse van Haarlem vindt plaats van 25 mei t/m 28 mei. De wandel4daagse van Alkmaar van 21 juni t/m 24 juni en wandel4daagse van Nijmegen van 18 juli t/m 21 juli. Deelnemers die voor de eerste keer aan de 4daagse van Nijmegen willen meedoen kunnen zich aanmelden gegarandeerde deelnemerskaart.

Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website www.sportwandelschool.nl.  De organisatie zoekt zoals ieder jaar vrijwilligers voor haar wandelevenementen en is altijd opzoek naar wandelaars die wandeltrainer willen worden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar info@sportwandelschool.nl.