Open dag OKK; TAI CHI en QI GONG

PROGRAMMA OPEN DAG OKK TAI CHI EN QI GONG 25-11-2018 0M 14.00u SPORTHAL MARSDIEP AAN DE MARSDIEPSTRAAT 282 IN DEN HELDER

Tijd Form Welke Wie
14.00 Taiji Yang 113 Ma groep: 10.00
14.15 Qi Gong Qi Neng Ma en Vr groep: 10.45
14.35 Zwaard Form 32 Ma groep: 11.30, 18.45 en 21.00
14.40 Workshop Taiji Sun Jan
15.05 Taiji Yang 43

Ma groep: 19.15 en 20.00
Wo groep: 11.15 en Vr groep: 10.00

15.20 Waaier Demo vormen (4) Demo team. Wo Groep: 20.30
15.35 Zwaard Form 42 Ma groep: 21.00
15.40 Workshop
Qi Gong
Qi gong Norbert
16.05 Taiji Sun 36 Ma groep: 10.00 en Wo groep: 11.15
16.10 Qi Gong Stok Wo groep: 13.00
16.30 Taiji Yang 32 Do groep: 09.00
16.35 Qi Gong Ma Wang Dui Ma en Vr groep: 10.45

Bijzonderheden

Iedereen die een Taiji of een zwaardvorm beheerst of een gedeelte daarvan mag meedoen aan die vorm.
De workshops Taiji en Qi Gong zijn voor iedereen. Iedereen kan en mag daaraan meedoen.
Iedereen mag aan de Qi Gong meedoen. Bij de Qi Gong met stokken zijn er 22 stokken beschikbaar. Maar deze Qi Gong kan ook zonder stok uitgevoerd worden.
De vloer in de sportzaal mag betreden worden met sportschoenen, sokken of blote voeten.

U kunt zich nu opgeven voor de volgende lessen:

– Maandagochtend om 09.00 Qi Gong bij Sport Spirit (beginners).
– Maandagochtend om 10.00 Tai Chi (gevorderden)
– Maandagavond om 19.15 Taiji Yang Form 43 bij Sport Spirit (beginners).
– Woensdagmiddag om 13.00 Qi Gong met de stok in Sporthal Marsdiep
  (beginners en gevorderden).
– Donderdagochtend om 09.00 Tai Chi / Qi Gong ( gevorderden)
– Donderdagochtend om 11.00 Tai Chi en qigong (beginners) bij Rik Body Language op Willemsoord.
 – Vrijdagochtend om 09.00 Qi Gong bij SportSpirit (beginners).

De lessen gaan door bij minimaal 6 deelnemers. Opgeven bij Jan Plomp in de kantine na de Qi Neng Qi Gong.

Uitnodiging sportseminair


Sportseminar voor sportverenigingen en aanbieders in beweegactiviteiten.

Datum: 21 november 2018 van 19.00 -22.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a,
Wieringerwaard

Team Sportservice nodigt je uit voor een boeiend sportseminar met informatieve en interactieve workshops: Hoe zet je je vereniging goed neer in social media? Hoe zit het nu precies met de BTW compensatie voor sportverenigingen? Welke kansen bieden de Open Club en JouwSportProject voor ledengroei? Hoe kun je Sportkader inzetten voor de salariëring van het kader? En hoe zorg je voor een gezondere sportkantine?
De presentatie van deze avond is in handen van Lonneke Deutekom, expert op het gebied van concepten, evenementen, teambuilding en communicatie. Zij is bekend van Pand Raak, She Knows How en de presentatie van diverse evenementen in de provincie.

Programma
19:00 – 19:15 uur: inloop
19:15 – 19:30 uur: welkom, informatie Jouw Sportproject en Meer in Kortere Tijd
19:30 – 19:40 uur: uitleg workshops
19:40 – 20:30 uur: 1e workshopronde
20:30 – 21:00 uur: pauze
21:00 – 21:45 uur: 2e workshopronde
21:45 – 22:00 uur: plenaire afsluiting

Workshops
BTW compensatie voor sportverenigingen, door Peter van der Aart van Team Sportservice
Succesvol(ler) communiceren met behulp van (social) media, door Martin van Berkel van Clubbereik
Samenwerking en verbreding met de Open Club
Uitbesteding salarisadministratie, door Dennis Genet van Sportkader
De gezondere sportkantine, door Nikki Ramsteijn Team Fit

U kunt zich tot 18 november 2018 aanmelden. Lees op onze website meer over het sportseminar

BTW besluit sportverenigingen

Op 30 oktober j.l. heeft een informatieavond plaatsgevonden over het op 1 januari 2019 ingaande Sportbesluit. Dit sportbesluit is van rijkswege en gaat over de BTW bijzonderheden voor sportverenigingen. Hieronder vindt u de presentatie die op deze avond ter ondersteuning werd getoond.

Informatieavond subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

                                                    

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over de voorgenomen wijzigingen van de btw-regelgeving voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 30 oktober in het clubhuis van Rugbyclub Den Helder (Linieweg 23B te Den Helder). Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Financiën bekend gemaakt dat de btw-regelgeving met betrekking tot sport accommodaties per 1 januari 2019 ingrijpend zal worden aangepast. Door toepassing van het Sportbesluit is het nu nog mogelijk de btw op investeringen en exploitatiekosten van sportaccommodaties terug te krijgen van de fiscus en wordt 6% omzetbelasting berekend over de gebruiksvergoeding, na 1 januari 2019 zal dat in de meeste situaties niet meer mogelijk zijn.

In de praktijk betekent dit een zeer ingrijpende wijziging, voor gemeenten, sportverenigingen en exploitanten van sportaccommodaties, het budgettair effect wordt ingeschat op ongeveer € 240 miljoen euro. Dit bedrag komt via de begroting van VWS weer beschikbaar voor de sector in de vorm van subsidies.

Op deze bijeenkomst, die is bedoeld voor sportverenigingen, zwembaden, en exploitanten van sportaccommodaties, zal een de heer Ronald Brouwer (specialist van Caraad Belastingadviseurs) u bijpraten over de nieuwe btw-regeling, de effecten daarvan en de mogelijkheden om subsidies te kunnen ontvangen. Deze subsidies kunnen oplopen tot 35 % van het investeringsbedrag! Caraad Belastingadviseurs heeft de Vereniging Sport en Gemeenten begeleid bij het overleg rondom de totstandkoming van de nieuwe regeling en heeft dus veel expertise met betrekking tot deze regelingen.

Programma:

19.15 – 19.30 uur             Inloop
19.30  – 19.40 uur             Welkomstwoord door de wethouder De Vrij (wethouder
Sport van de gemeente Den Helder)
19.40 – 20.30 uur             Presentatie deel 1 door Ronald Brouwer (Caraad
Belastingadviseurs)
20.30 – 20.40 uur             Pauze
20.40 – 21.00 uur             Presentatie deel 2 door Ronald Brouwer (Caraad
Belastingadviseurs)
21.30 uur                           Afsluiting

OPGAVE NIET VERPLICHT, WEL HANDIG VOOR DE KOFFIEVOORZIENING ETC.
Graag bericht aan: info@sportfederatiedenhelder.nl

Wilt u zich vast inlezen in de regeling?  Klik hier voor de Staatscourant jaargang 2018, nr. 40859 (kenmerk van de regeling 1373516-177691-S)