Zomerboost……..het vervolg

Reuring op het veld, leven in de zaal. We willen niets liever! Daarom helpen wij je om jouw sportclub, -vereniging of -bedrijf deze zomer een stevige boost te geven. Met de Zomerboost-campagne kun je bestaande én nieuwe leden laten zien wat je allemaal in huis hebt. Of misschien zie jij juist de uitdaging in iets heel nieuws… Doe dus mee met de promotiecampagne voor sport en bewegen tijdens zomermaanden (21 juni t/m 31 augustus)

Online bijeenkomst gemist?

21 april heeft de aftrapbijeenkomst plaatsgevonden met de uitleg wat de Zomerboost voor jouw sportorganisatie én voor de inwoners van onze gemeente kan betekenen! Hieronder een korte samenvatting. Klik hier voor de getoonde presentatie.

 • Het aanbod is vernieuwend, nieuw of voor een andere doelgroep. Denk daarbij ook aan aanbod voor mensen met een beperking​
 • Het aanbod staat in het kader van ontmoeten, bewegen en meedoen voor iedereen. ​Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen.
 • Commerciële aanbieders bieden gratis aanbod aan of nemen een gratis proefles op in een reeks.
 • ​Samenwerking tussen sportaanbieders en sociale en maatschappelijke partners wordt gestimuleerd. ​
 • Sportaanbieders zijn aangesloten bij het lokale Sportakkoord, of sluiten hier automatisch bij aan door een aanvraag in te dienen.  ​
 • Alle sportaanbieders plaatsen hun aanbod op Noord-Holland Actief met voorvoegsel ‘Zomerboost’​
 • Bij iedere activiteit wordt uitgestraald dat sporten gezond is en er wordt gezorgd voor een gezonde sportomgeving.
 • Na afloop dient iedere aanbieder een kort verslag in met aantallen en een foto die we mogen plaatsen op de website als behaald succes en ter verantwoording. ​​
 • Per sportaanbieder is in totaal maximaal 500 euro budget aan te vragen via het lokale Sportakkoord
 • Aanvragen budget voor 21 juni, via het formulier aanvragen stimuleringsbudget lokaal Sportakkoord.

Om je te ondersteunen bij het opzetten van Zomerboost-activiteiten organiseren we verschillende webinars. Meer informatie een aanmelden klik hier

Welkom op de Club 10 mei 2021 19.30-21.15 uur
Inspiratiesessie ledenwerving en -behoud 11 mei 2021 19.30-21.00 uur
Kindgerichte activiteit 12 mei 2021 19.30-21.00 uur
Taakie 17 mei 2021 19.30-20.30 uur
Zomeravondcompetitie 18 mei 2021 19.30-20.15 uur
OldStars 19 mei 2021 19.30-20.15 uur
Gezondheid en een gezonder
aanbod op jouw vereniging
20 mei 2021 19.30-20.30 uur

Heb je vragen naar aanleiding van deze mail? Stel ze gerust via de mail of per telefoon!

Is jouw sportorganisatie ook al aangehaakt bij de Zomerboost?

Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor een van de nieuwsbrieven.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief sportorganisaties/ verenigingen

Met sportieve groet,
Lydia van Noord

 

Zomerboost

Reuring op het veld, leven in de zaal. We willen niets liever! Daarom helpen wij je om jouw sportclub, -vereniging of -bedrijf deze zomer een stevige boost te geven. Met de Zomerboost-campagne kun je bestaande én nieuwe leden laten zien wat je allemaal in huis hebt. Of misschien zie jij juist de uitdaging in iets heel nieuws… Doe dus mee en boost je zomer!

Wat gaan we doen en wanneer?
We bieden je de mogelijkheid je club een flinke oppepper te geven. Dus bedenk iets leuks: een clinic, sportdag, proeftraining, zomeravondcompetities of iets anders en daag inwoners uit mee te doen. Zomerboost duurt van 21 juni tot 31 augustus 2021.

Waarom zou je meedoen aan Zomerboost?

 • Fittere inwoners
 • Aandacht voor jouw sport
 • Kans op nieuwe leden
 • Leven op de club
 • Meer inkomsten
 • Hulp vanuit Team Sportservice met onder andere communicatiemiddelen
 • Team Sportservice zet een grootschalige promotiecampagne op
 • Gratis webinars die helpen bij het opzetten van het aanbod

  Kost het je iets?
  Nee, deelname is gratis.

Wat als je budget nodig hebt voor de uitvoering
Dan kun je eventueel aanspraak maken op budget uit het Sportakkoord. Het maximum is € 500,-. Neem daarvoor contact op met de coördinator Lydia van Noord via lvannoord@teamsportservice.nl.

Wil je weten hoe je jouw club weer een boost kunt geven?
Reserveer dan een plek voor de online aftrapbijeenkomst op woensdag 21 april. Kun je niet op deze avond? Neem dan contact met mij op.
Meld je aan voor de aftrapbijeenkomst
Meer weten? Lees het op onze site of neem contact op met mij.

Met vriendelijke groet,

Lydia van Noord
Buurtsportcoach verenigingen

Evaluatie Sportbesluit

Beste sportbestuurder,

Namens wethouder De Vrij nodig ik u van harte uit om (digitaal) deel te nemen aan de informatie avond over de evaluatie sportbesluit  (tarieven- en subsidiebeleid). Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een bijeenkomst op locatie te organiseren. Omdat we wel graag met u van gedachten willen wisselen, zetten wij een digitale bijeenkomst op.
Op deze avond worden de uitkomsten van de recent gehouden enquête gedeeld en zullen we u een aantal stellingen voorleggen waar u op kunt reageren. Doel is om te verkennen of een aanpassing van het sportbesluit gewenst is.  De bijeenkomst wordt ook bijgewoond door raads- en commissieleden zodat zij met u in gesprek kunnen gaan.

De bijeenkomst is op donderdag  22 april 2021, vanaf 19.30 uur.

Het programma is als volgt:

 • 19.30 uur: Opening en woord van welkom door wethouder De Vrij
 • 19.35 uur: Korte inhoudelijke toelichting door Cynthia van der Horst (beleidsadviseur Sport)
 • 19.45 uur: Presentatie uitkomsten enquête sportbesluit door procesbegeleider Hans Hesselink
 • 20.00 uur: Discussie op basis van stellingen (eens/oneens)
 • Uiterlijk 20.30 uur: Reactie en mogelijkheid tot interactie met raads- en commissieleden
 • Uiterlijk 21.00 uur: Afronding door wethouder De Vrij

De bijeenkomst is te volgen via TEAMS. U ontvangt de link na aanmelding.
Ik verzoek u mij te laten weten of we op uw deelname kunnen rekenen. Wij hopen op uw komst!

Aanmelden kan per mail aan c.van.der.horst@denhelder.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens Peter de Vrij, wethouder Sport
Cynthia van der Horst

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) voor alle verenigingen en stichtingen. Deze wet stelt eisen aan besturen en dus ook aan bestuursleden (en toezichthouders).
Een belangrijk element is de uitgebreide persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden als er iets niet op orde is.

Wij hebben vastgesteld dat deze wet kleine verenigingen en stichtingen veel geld en tijd gaat kosten. Juridische ondersteuning is kostbaar. En in deze coronatijd staan uitgaven meer dan ooit onder druk.

Om problemen te voorkomen en om te helpen zijn we een samenwerking gestart.
Ruim 15 koepelorganisaties van verenigingen en stichtingen hebben samengewerkt aan een oplossing die wél betaalbaar is.  Die oplossing is een online stappenplan, opgesteld door gespecialiseerde juristen. Met heldere uitleg over de wet en wat je moet doen, in tekst en via video’s. Zo is een verenigings- of stichtingsbestuur goed en met weinig kosten voorbereid op de WBTR.

Wij nodigen alle koepels van verenigingen en stichtingen in NL uit om zich aan te sluiten bij onze samenwerking.  Zo’n partnerschap is kosteloos.
…   en inmiddels hebben zich al 30 nieuwe koepels aangesloten.

Wil je meer weten? Volg dan een gratis webinar over de nieuwe wet en onze samenwerking. Dat kan op 16, 18 en 23 maart. Aanmelden doe je via https://www.wbtr.nl/webinars of kijk op www.wbtr.nl

Onze filosofie:
Samenwerking voor en door verenigingen en stichtingen.
Want ze zijn belangrijk voor de Nederlandse samenleving.
Laten we elkaar daarbij helpen.

Met vriendelijke groeten,
Annemiek Wissink
directeur De Nederlandse Associatie (DNA – de vereniging van verenigingen)

Peter Moerkens
directeur Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB)

www.WBTR.nl de samenwerking van verenigingen en stichtingen
SAMEN BESTUUR EN TOEZICHT OP ORDE

Vergoeding huurlasten voor sportclubs

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken hebben veel sportverenigingen tijdelijk hun activiteiten niet kunnen uitvoeren. Maar de kosten voor bijvoorbeeld de huur liepen wel door. Amateursportverenigingen kunnen, net als vorig voorjaar, een vergoeding aanvragen ter compensatie van de huurlasten. Het gaat dan om verenigingen die een sportaccommodatie (zoals gymzaal of sportveld) van de gemeente huren. Zij kunnen, conform de landelijke regeling, de betaalde huur terug krijgen over de maanden oktober, november en december 2020. Dit kan via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Den Helder: www.denhelder.nl/huur. De amateursportverenigingen kunnen tot 15 april 2021 een aanvraag indienen.
De aanvragen worden afgehandeld via het Helders steunfonds.

Voorwaarden

Om voor vergoeding van de huurlasten in aanmerking te komen, moet de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet onder andere gaan om een amateursportvereniging die aangesloten is bij NOC*NSF. Overige voorwaarden staan op de website.

Wethouder financiën Kees Visser: ‘Met deze vergoeding ondersteunen we sportvoorzieningen die belangrijk zijn voor de inwoners van Den Helder. Met deze compensatie bieden we hun de kans om deze coronacrisis door te komen.’

Tegemoetkomingen voor andere sportverenigingen

Amateursportverenigingen die huren van een andere eigenaar dan de gemeente kunnen hun verhuurder wijzen op de rijksregeling ‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’. Zie https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19.

Sportverenigingen met een eigen accommodatie of commerciële sportaanbieders kunnen een aanvraag Tegemoetkoming vaste lasten aanvragen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl.

Over het steunfonds

De gemeente Den Helder heeft in verband met de coronacrisis een Helders steunfonds ingesteld en dat gevuld met een bedrag van € 2 miljoen. Via het steunfonds geeft de gemeente geld aan organisaties en voorzieningen, die voor Den Helder belangrijk zijn, maar door corona in financiële problemen zijn gekomen. Het steunfonds dient als laatste vangnet. Dus als geen andere voorzieningen of mogelijkheden beschikbaar zijn.