Richtlijnen sport en spel per 1 juni 2020

Onderstaande informatie hebben wij ontvangen van de gemeente:

U heeft de afgelopen periode een plan of protocol ingediend om toestemming te vragen voor buiten sporten. Vanaf 1 juni gelden een aantal versoepelingen in de maatregelen voor buitensporten. In de bijlage vindt u een overzicht van de richtlijnen die gelden voor sport-, spel- en beweegactiviteiten vanaf 1 juni 2020 en de gemeentelijke regels omtrent melden en registratie van activiteiten. Wij gaan hier nog niet in op de versoepelingen die eventueel vanaf 1 juli of later zullen plaatsvinden. Zodra daarover meer duidelijk is zullen wij u hierover nader informeren.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat er vanmiddag (29/5) door NOC*NSF een bijgesteld protocol verantwoord sporten wordt gepubliceerd. Ook sportbonden en branche organisaties zullen hun protocollen aanpassen. Houdt u de betreffende sites in de gaten. Wij adviseren u om op grond van de bijgestelde protocollen uw eigen protocol aan te passen. Het is niet nodig om uw bijgestelde protocol ter goedkeuring in te dienen. Wel moet het protocol beschikbaar zijn en eventueel getoond kunnen worden bij controle.

Rest ons u een mooi en sportief weekend toe te wensen!

Peter de Vrij
wethouder Sport

Protocol sporten gemeente Den Helder en NOC/NSF

Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten onder begeleiding trainen.

Hieronder treft u de richtlijnen om binnen de gemeente Den Helder buiten trainingen aan te bieden voor volwassenen vanaf 19 jaar:

  • U heeft al een plan ingediend om buiten te mogen trainen met jongeren tot en met 18 jaar, en deze is goedgekeurd:
    • U gaat trainingen aanbieden op dezelfde locatie als waarvoor goedkeuring is verleend. In dat geval geldt alleen de verplichting dit te registreren op veiligsporten.nu. U hoeft geen nieuw plan in te dienen.
    • U gaat trainingen aanbieden op een andere locatie als waarvoor goedkeuring is verleend. In dat geval moet u toestemming vragen voor de locatie. U hoeft geen nieuw plan in te dienen, maar wel geldt, na toestemming, de verplichting de activiteit te registreren op veiligsporten.nu.
  • U heeft nog niet eerder een plan ingediend:
    • U moet een plan indienen waaruit blijkt hoe u de protocollen en de maatregelen handhaaft. U kunt hiervoor gebruik maken van het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF met als aanvulling het protocol van uw sportbond of branche organisatie.  Daarnaast geeft u aan welke locatie u gebruik wenst te maken en het rooster. Dit plan dient u in via mail c.van.der.horst@denhelder.nl. De activiteiten mogen pas starten na beoordeling van het plan en registratie op www.veiligsporten.nu.

Het  gebruik van de website www.veiligsporten.nu is verplicht voor melding van sport- en beweeg activiteiten. Team Sportservice Den Helder heeft de coördinatie hiervan. U kunt deze site ook gebruiken voor uw reserveringen, indien u zelf niet over een reserveringssysteem beschikt.

Voor verdere uitleg verwijs ik naar;  https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/nieuws/van-start-met-sportactiviteiten-check-ons-stappenplan/

In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor het volgen van het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Meer informatie vindt u op https://nocnsf.nl/sportprotocol en is toegevoegd onder dit bericht. U kunt hier eventueel ook voorlichtingsposter en informatieborden downloaden.

Ik wil u tenslotte wijzen op de mogelijkheid om bij Team Sportservice Den Helder materialen te lenen om te gebruiken bij uw buitentrainingen. Voor de voorwaarden verwijs ik u naar de website van Team Sportservice Den Helder.

Aanvulling SBI-codes TOGS en noodfonds Rabobank

Aanvullingen SBI-codes Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

De regeling voor sectoren die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis is maandag 30 maart jl. ingegaan. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld zwembaden en fitnessclubs kunnen via Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen.

Gebleken is dat sommige SBI codes (van de Kamer van Koophandel) geen toegang tot de regeling boden. Hierop zijn inmiddels enkele aanvullingen gekomen. Ook dinsdag 7 april jl. zijn nog enkele nieuwe aanvullingen doorgevoerd. Onder andere de codes voor kantine-exploitatie, buitensport overig en sport/recreatieonderwijs zijn nu toegevoegd.

Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200406_5207348/rabobank-komt-met-noodfonds-voor-lokale-clubs-en-initiatieven-in-west-friesland?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=