Workshop Online Marketing, PR en Social Media

Op dinsdag 10 en 17 december 2019 kunnen vrijwilligers deelnemen aan de workshop Online Marketing, PR en Social Media.
Bent u verantwoordelijk voor de social media en/of PR binnen de organisatie? Of wilt u hier meer over leren, zodat u dit in de toekomst kunt toepassen?
In deze tweedelige interactieve workshop wordt dieper ingegaan in het gebruik van social media, het maken van content en de techniek die achter het gebruik van social media verschuild. Op de eerste avond wordt ingegaan op de content, wat is (leuke) content en hoe deze te schrijven. De tweede avond zal meer gaan over de techniek, denk hierbij ook aan het inrichten van advertenties, retargeting en het bereiken van doelgroepen.
Deze workshop wordt gegeven door Druktemaker B.V.

Datum en Tijd
Dinsdag 10 december en dinsdag 17 december 2019 van 19.00 uur tot ca. 21.30 uur te Den Helder.

Kosten
De eigen bijdrage bedraagt €15,- per persoon.

Aanmelden
U kunt zich t/m 2 december 2019 aanmelden bij Linda Laagland Winder, tel 088 0075 200, e-mail l.laagland@meewering.nl

Let op! Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor vrijwilligers werkzaam in de gemeente Den Helder.

Ondertekening sportakkoord

De sportformateur heeft wederom een nieuwsbrief uitgebracht.
Hierin wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst waarop de officiële ondertekening van het sportakkoord zal plaatsvinden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 5 november en zal om 17.00u beginnen. De locatie waar e.e.a. plaats gaat vinden is het gebouw aan de Verkeerstorenweg waar de gemeente Den Helder kantoor houdt.

Via deze link krijgt u meer informatie over deze bijeenkomst

Verduurzaam uw sportaccommodatie

Kosteloze begeleiding van een energie-expert om uw accommodatie te verduurzamen, CO2-uitstoot te reduceren en geld te besparen? 

In de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties staat dat in de komende 10 jaar de CO2-uitstoot van sportaccommodaties gereduceerd moet worden met 49%. De uiteindelijke doelstelling voor 2050 is een reductie van 95%. Een serieuze doelstelling die dus uiteindelijk ook voor uw accommodatie geldt. 

Het Ministerie van VWS heeft gekozen voor een landelijke ondersteuningsstructuur. In opdracht van NOC*NSF mogen wij u begeleiden met onze aanpak voor de verduurzaming van verenigingsaccommodaties. 

Het begeleidingstraject van Team Sportservice is een aanpak die werkt voor iedere vereniging, zowel klein als groot. 
Om verenigingen met een accommodatie goed te kunnen begeleiden doorlopen we een helder stappenplan:  
– Inzicht verkrijgen in specifiek voor de accommodatie rendabele duurzame maatregelen  
– Ambitie bepalen  
– Plan van aanpak opstellen  
– Offertetraject begeleiden uitgaande van onafhankelijke benchmarks, inzet betrouwbaar netwerk en eventuele kwaliteitscheck op offertes van derden
– Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering 
– Nazorg tijdens de realisatie 

We leggen u graag uit hoe ons begeleidingstraject uw vereniging niet alleen verduurzaming maar ook kostenbesparing oplevert.

Data: 7 november 2019
Tijd: 19:00 – 20:30 uur
Locatie:M.S.V. Zeemacht, Sporthal de Brug, Den Helder

Klik hier om naar de website van Team Sportservice te gaan voor meer informatie en aan te melden.

Training vertrouwenspersoon

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw
begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor.
Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn
geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor
tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. De rol van
vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om
binnen een (sport)vereniging/vrijwilligersorganisatie een eerste
aanspreekpunt te hebben. Volg de training voor € 15,- p.p (normaal
€ 200,- p.p). Door het aanstellen van een VCP voldoet uw vereniging
al aan een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 
gratis regeling verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Klik hier voor meer informatie en inschrijving