Verenigingsondersteuning

Via deze link kunt u de laatste informatie van TeamSportservice Den Helder lezen. De buurtcoach verenigingen verzamelt allerlei interessante zaken en deelt dat met alle geïnteresseerden. Voor deze nieuwsbrief kunt u zich bij deze organisatie aanmelden.

Bijeenkomst met de politiek

Helaas moeten wij in het licht van de oplopende besmettingen besluiten de bijeenkomst van 4 november te annuleren. De kantine van DOK is ons inziens met het aantal te verwachten deelnemers in de huidige situatie te klein voor het houden van deze bijeenkomst.

Wij gaan proberen dit later opnieuw te organiseren in een grotere accommodatie en zullen u hierover spoedig berichten.

Evaluatie sportbesluit

De gemeente heeft de evaluatie van het sportbesluit, die i.v.m. Corona een jaar was uitgesteld, laten uitvoeren door Holland Sport. Deze evaluatie is met enkele voorstellen aan de orde geweest in de gemeenteraadsvergadering van 6 september en is daar aangenomen. Hieronder vindt u het evaluatierapport, het raadsvoorstel met nieuwe huurtarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties en de nieuwe subsidieverordening.

Het evaluatierapport

Het raadsvoorstel

De subsidieverordening

Waarbij de aantekening dat de wethouder heeft gezegd dat voor subsidie boven de € 50.000 ook een financieel overzicht met een verslag van de kascontrole commissie volstaat.

Communicatie met de wethouder

Zoals u wellicht in de lokale media al heeft gelezen heeft het bestuur van de Sportfederatie enige strubbelingen met de wethouder sport. Hieronder hebben wij de door ons verstuurde brieven geplaatst met onze motivatie daartoe.

Als eerste de brief van 25 mei waarin wij het gebrek aan communicatie met de wethouder ter discussie stellen.

Hierop hebben wij een uitnodiging ontvangen voor een gesprek op 24 augustus.

In het voorjaar heeft een evaluatie van het sportbesluit plaatsgevonden. Hieraan heeft ook de sportfederatie deelgenomen. Waar wij echter niet bij betrokken zijn geweest is het opstellen van het raadsvoorstel (oftewel hoe worden de conclusies van de evaluatie verwerkt) en de wijzigingen aan de subsidieverordening. Toen wij deze op de website van de gemeente hadden gezien hebben wij onderstaande brief met onze op/aanmerkingen aan de commissie en gemeenteraad gestuurd.

Hierna volgde op 24 augustus de bespreking met de wethouder waarin hij stelde in de Sportfederatie geen toegevoegde waarde te zien. Hierop heeft het bestuur van de Sportfederatie de ruimte verlaten. Over de uitspraak van de wethouder heeft het bestuur de fractievoorzitters van de politieke partijen ingelicht, mede omdat diezelfde avond de commissievergadering over het sportbesluit gehouden werd. Tijdens deze vergadering heeft de wethouder toegezegd het gesprek aan te gaan met de voorzitter van de Sportfederatie. Dit gesprek heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Naar aanleiding van dat gesprek is onderstaande raadsinformatiebrief verstuurd door de gemeente.

De vragen uit onze brief zijn door de gemeente beantwoord (zie hieronder).

De evaluatie en de aanpassingen aan de subsidieverordening zijn in de gemeenteraadsvergadering van 6 september aangenomen. Verder is het bestuur in afwachting van een uitnodiging door de wethouder.

Nationale Sportweek

Over iets minder dan een maand gaat hij weer van start: De Nationale Sportweek. Van vrijdag 17 september tot en met zondag 26 september zetten honderden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties in heel Nederland hun deuren open om zo veel mogelijk mensen te inspireren om te gaan én te blijven sporten. Het thema van de Nationale Sportweek 2021 is dan ook: ‘Sport doet iets met je’.

Ook in onze gemeente gaan we met de Nationale Sportweek aan de slag. En we ondersteunen sportorganisaties die hier bij aan willen haken. Hoe? Dat lees je je hieronder!

Doet jouw club mee aan de Nationale Sportweek?
Met de NOC*NSF Nationale Sportweek willen we zo veel mogelijk mensen inspireren om een leven lang te genieten van plezier van sport. We gaan tijdens deze week dus lekker met zijn allen sporten en bewegen. Van 17 tot en met 26 september zetten dit jaar honderden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties in heel Nederland hun deuren open. Doe jij ook mee? Bekijk wat sport doet met deze wandelaars aan de Nationale Diabetes Challenge. #sportdoetietsmetje

Leuke ideeën voor de BeActive Night? Kom maar door en doe mee
Je kunt met jouw vereniging of club meedoen aan de Nationale Sportweek, maar je kunt je ook nog aansluiten bij de tweede editie van de BeActive Night op Willemsoord. Midden in de NSW houden we deze voor iedereen die in een gezellige entourage wil sporten en bewegen. Bekijk de compilatievideo van vorig jaar. Wat kun je doen? Zelf met een activiteit komen of aansluiten bij bestaand aanbod.

We kunnen je een (financieel) steuntje in de rug geven
Heb je ideeën voor de Nationale Sportweek maar heb je wat professionele hulp nodig? Iemand die even met je meedenkt? Of wil je ook wel bijdragen aan de sportweek, maar weet je juist niet hoe? Buurtsportcoach verenigingen Lydia van Noord kan je daarbij helpen. Ook waar het gaat om financiële steun, kan ze je de weg wijzen binnen het Sportakkoord Den Helder. Meld je daarom sowieso vast al aan, want je kunt ook later altijd nog profijt hebben van hulp en ondersteuning.

Lydia van Noord
Buurtsportcoach verenigingen
Team Sportservice