Bijeenkomst sport en politiek

Recent heeft u in het Helders Weekblad de reacties kunnen lezen van de lokale politiek op de door de Sportfederatie Den Helder ingebrachte stellingen betreffende sport en verenigingen.

Enige weken eerder, op 25 januari, was er een bijeenkomst in de kantine van HRTC/DOK. Vrijwel alle politieke partijen waren aanwezig en, uiteraard, ook bestuursleden van Helderse sportverenigingen. De powerpoint presentatie zoals vertoond, vindt u op hieronder. Ter plaatse werd deze presentatie toegelicht door dhr. Bert Kwant. Reacties van de aanwezigen op de presentatie alsmede een samenvatting van de door de politieke partijen gedane uitspraken vindt u in bijgevoegd document door hier te klikken.