Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat verenigingen die een ledenadministratie voeren over een AVG-verklaring dienen te beschikken. Deze verklaring houdt in dat de vereniging op verantwoorde wijze omgaat met de bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Om verenigingen in staat te stellen over een goede verklaring te beschikken is er een AVG stappenplan ontwikkeld. Toegang tot dit digitale stappenplan wordt verkregen door een voucher aan te vragen bij de landelijke bond waarbij de vereniging is aangesloten.

Team Sportservice verzorgt een cursus in onze gemeente om onder begeleiding dit stappenplan af te ronden en uiteindelijk over de AVG verklaring te beschikken. Inschrijven voor deze cursus is mogelijk tot 31 maart 2018. U kunt zich opgeven via info@sportfederatiedenhelder.nl. De kosten voor deze cursus die na de zomervakantie op 2 avonden zal worden gehouden zijn € 65,00.