Informatieavond subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

                                                    

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over de voorgenomen wijzigingen van de btw-regelgeving voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 30 oktober in het clubhuis van Rugbyclub Den Helder (Linieweg 23B te Den Helder). Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Financiën bekend gemaakt dat de btw-regelgeving met betrekking tot sport accommodaties per 1 januari 2019 ingrijpend zal worden aangepast. Door toepassing van het Sportbesluit is het nu nog mogelijk de btw op investeringen en exploitatiekosten van sportaccommodaties terug te krijgen van de fiscus en wordt 6% omzetbelasting berekend over de gebruiksvergoeding, na 1 januari 2019 zal dat in de meeste situaties niet meer mogelijk zijn.

In de praktijk betekent dit een zeer ingrijpende wijziging, voor gemeenten, sportverenigingen en exploitanten van sportaccommodaties, het budgettair effect wordt ingeschat op ongeveer € 240 miljoen euro. Dit bedrag komt via de begroting van VWS weer beschikbaar voor de sector in de vorm van subsidies.

Op deze bijeenkomst, die is bedoeld voor sportverenigingen, zwembaden, en exploitanten van sportaccommodaties, zal een de heer Ronald Brouwer (specialist van Caraad Belastingadviseurs) u bijpraten over de nieuwe btw-regeling, de effecten daarvan en de mogelijkheden om subsidies te kunnen ontvangen. Deze subsidies kunnen oplopen tot 35 % van het investeringsbedrag! Caraad Belastingadviseurs heeft de Vereniging Sport en Gemeenten begeleid bij het overleg rondom de totstandkoming van de nieuwe regeling en heeft dus veel expertise met betrekking tot deze regelingen.

Programma:

19.15 – 19.30 uur             Inloop
19.30  – 19.40 uur             Welkomstwoord door de wethouder De Vrij (wethouder
Sport van de gemeente Den Helder)
19.40 – 20.30 uur             Presentatie deel 1 door Ronald Brouwer (Caraad
Belastingadviseurs)
20.30 – 20.40 uur             Pauze
20.40 – 21.00 uur             Presentatie deel 2 door Ronald Brouwer (Caraad
Belastingadviseurs)
21.30 uur                           Afsluiting

OPGAVE NIET VERPLICHT, WEL HANDIG VOOR DE KOFFIEVOORZIENING ETC.
Graag bericht aan: info@sportfederatiedenhelder.nl

Wilt u zich vast inlezen in de regeling?  Klik hier voor de Staatscourant jaargang 2018, nr. 40859 (kenmerk van de regeling 1373516-177691-S)