BTW sportvrijstelling

Hieronder een brief die is verstuurd aan de gemeente in vervolg op de eerder gehouden informatiebijeenkomst over dit onderwerp.