Algemene LedenVergadering

Wij nodigen de leden van onze federatie uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 26 maart a.s. om 19.30u, inloop vanaf 19.15u. De vergadering zal plaatsvinden in het clubgebouw van de hockeyvereniging HSV Hermes aan de Linieweg.

De jaarstukken zijn toegezonden aan de leden, maar zijn ook op deze site te raadplegen. Zie daarvoor de link naar de ALV aan de linkerkant of in het menu van deze site.

Voorafgaand aan de ALV zal Sportservice een presentatie geven over belonen en vergoedingen binnen de sportvereniging. Tevens zal informatie worden gegeven over een workshop milieubeheer. Met name buitensportverenigingen met een eigen accommodatie hebben hiermee te maken.