OZB voor sportverenigingen

Op 18 december 2018 is door de 1e kamer het Belastingplan 2019 aangenomen. Onderdeel hiervan was een door dhr. Omtzigt ingediend amendement, wat door de 2e kamer werd aangenomen.

Eerder in 2018 heeft dit kamerlid vragen gesteld aan de minister van Binnelandse Zaken. De vragen en de antwoorden hierop zijn eerder op deze site gepubliceerd. De gemeente Den Helder heeft in Raadsinformatiebrief RI18.0104 hieraan aandacht besteed en als bijlage deze vragen/antwoorden gevoegd.

De gewijzigde wetstekst is hieronder opgenomen.