Bijeenkomst Sportakkoord

Uitnodiging voor sportorganisaties, instellingen uit onderwijs, welzijn en zorg, en het bedrijfsleven

–        Wat kunnen we doen om sportorganisaties te versterken?
–        Hoe krijgen we meer mensen in beweging?
–        Op welke wijze kunnen we de maatschappelijke functie van de
sport vergroten?

Den Helder gaat een sportakkoord sluiten. Doet u mee?

Vorig jaar rond deze tijd ondertekende de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord. Dat deed hij samen met organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg. Het Sportakkoord is gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Dit idee krijgt nu overal in Nederland navolging.

Ook in Den Helder gaan we aan de slag met een lokaal sportakkoord. En daar hebben we u bij nodig! Binnenkort vindt de kick-off plaats. Uw aanwezigheid daarbij stellen we zeer op prijs.

Startbijeenkomst Sportakkoord Den Helder
Woensdag 3 juli: 17.00 – 20.00 uur (wij zorgen voor broodjes)
Fort Kijkduin, Admiraal Verhuellplein 1, 1789 AX Huisduinen

Tijdens deze startbijeenkomst geven wij tekst en uitleg en presenteren wij inspirerende voorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen. Maar het belangrijkste deze avond is de inventarisatie van ideeën, kansen en uitdagingen die wij samen met u willen uitwerken tot de lokale sportakkoorden.

Uw bijdrage is belangrijk. Kom en deel uw kennis, ervaring en ideeën met ons én met elkaar.

Het initiatief om tot lokale sportakkoorden te komen is nieuw. Niet eerder is op deze manier geprobeerd om een breed gedragen lokaal sportbeleid te ontwikkelen. Het is een spannend proces dat fantastische kansen biedt voor alle sportaanbieders en voor alle andere organisaties en instellingen die belang hebben bij een goed en gevarieerd aanbod van sport en bewegen. Zorg dat u erbij bent en grijp die kans!

–        Bent u van de partij? Top! Meldt u zich dan alstublieft aan via
onderstaand mailadres.
–        Wilt u met meer mensen komen? Prima. Ook dat horen we graag
even van tevoren.
–        Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel op de hoogte worden
gehouden en misschien in een later stadium alsnog aanhaken? Laat
ook dat aan ons weten.

Meer informatie en aanmelding:
sportformateur@sportakkoord-denhelder.nl