Nieuwsbrief Sportakkoord

De eerste nieuwsbrief aangaande het sportakkoord is uitgebracht.
Via deze link kunt u deze nieuwsbrief lezen.

Wil je in contact komen met de sportformateur, bijvoorbeeld om ideeën voor het sportakkoord toe te lichten of te toetsen? Dat kan.
Via e-mail is Jan Janssens bereikbaar voor al je vragen en opmerkingen. Je kunt hem ook mailen om een afspraak te maken.
Email: sportformateur@sportakkoord-denhelder.nl

Hij wil graag met je in gesprek, telefonisch of tijdens zijn spreekuren op woensdag 31 juli (in Schagen), maandag 18 augustus (in Hollands Kroon) of dinsdag 20 augustus (in Den Helder)