Ondertekening sportakkoord

De sportformateur heeft wederom een nieuwsbrief uitgebracht.
Hierin wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst waarop de officiële ondertekening van het sportakkoord zal plaatsvinden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 5 november en zal om 17.00u beginnen. De locatie waar e.e.a. plaats gaat vinden is het gebouw aan de Verkeerstorenweg waar de gemeente Den Helder kantoor houdt.

Via deze link krijgt u meer informatie over deze bijeenkomst