Bijeenkomst 29 januari

Op 29 januari jl. heeft de gemeente een informatieavond gehouden over de  ontwikkeling van het beleidskader sport van de gemeente Den Helder.

Mogelijk was u aanwezig, mogelijk was u verhinderd die avond.

Graag willen wij met u delen wat deze avond is gepresenteerd en wat is opgehaald aan informatie. Hieronder treft u de presentatie aan van Cynthia en Judith over het beleidskader sport en de presentatie van Sigrid Schweitzer over de services lokaal sportakkoord.
Ook zijn de foto’s bijgevoegd van wat er besproken en opgehaald is in de werksessies.

Ter inspiratie treft u hier een aantal filmpjes aan.
https://www.youtube.com/watch?v=mUPRWs6HpU0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=lxlZ9ioIpBQ

Op 10 februari heeft de wethouder input over het beleidskader sport opgehaald bij de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling. Alle input wordt verwerkt in een document en wordt uiteindelijk (na besluitvorming college) aan de gemeenteraad aangeboden.

Mocht u nog vragen hebben of iets willen bespreken, dan nodigt Cynthia van der Horst u van harte uit om contact met haar op te nemen.
Telefoon: 0223678895
Email: c.van.der.horst@denhelder.nl