Aanvulling SBI-codes TOGS en noodfonds Rabobank

Aanvullingen SBI-codes Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

De regeling voor sectoren die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis is maandag 30 maart jl. ingegaan. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld zwembaden en fitnessclubs kunnen via Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen.

Gebleken is dat sommige SBI codes (van de Kamer van Koophandel) geen toegang tot de regeling boden. Hierop zijn inmiddels enkele aanvullingen gekomen. Ook dinsdag 7 april jl. zijn nog enkele nieuwe aanvullingen doorgevoerd. Onder andere de codes voor kantine-exploitatie, buitensport overig en sport/recreatieonderwijs zijn nu toegevoegd.

Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200406_5207348/rabobank-komt-met-noodfonds-voor-lokale-clubs-en-initiatieven-in-west-friesland?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=