Protocol sporten gemeente Den Helder en NOC/NSF

Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten onder begeleiding trainen.

Hieronder treft u de richtlijnen om binnen de gemeente Den Helder buiten trainingen aan te bieden voor volwassenen vanaf 19 jaar:

  • U heeft al een plan ingediend om buiten te mogen trainen met jongeren tot en met 18 jaar, en deze is goedgekeurd:
    • U gaat trainingen aanbieden op dezelfde locatie als waarvoor goedkeuring is verleend. In dat geval geldt alleen de verplichting dit te registreren op veiligsporten.nu. U hoeft geen nieuw plan in te dienen.
    • U gaat trainingen aanbieden op een andere locatie als waarvoor goedkeuring is verleend. In dat geval moet u toestemming vragen voor de locatie. U hoeft geen nieuw plan in te dienen, maar wel geldt, na toestemming, de verplichting de activiteit te registreren op veiligsporten.nu.
  • U heeft nog niet eerder een plan ingediend:
    • U moet een plan indienen waaruit blijkt hoe u de protocollen en de maatregelen handhaaft. U kunt hiervoor gebruik maken van het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF met als aanvulling het protocol van uw sportbond of branche organisatie.  Daarnaast geeft u aan welke locatie u gebruik wenst te maken en het rooster. Dit plan dient u in via mail c.van.der.horst@denhelder.nl. De activiteiten mogen pas starten na beoordeling van het plan en registratie op www.veiligsporten.nu.

Het  gebruik van de website www.veiligsporten.nu is verplicht voor melding van sport- en beweeg activiteiten. Team Sportservice Den Helder heeft de coördinatie hiervan. U kunt deze site ook gebruiken voor uw reserveringen, indien u zelf niet over een reserveringssysteem beschikt.

Voor verdere uitleg verwijs ik naar;  https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/nieuws/van-start-met-sportactiviteiten-check-ons-stappenplan/

In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor het volgen van het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Meer informatie vindt u op https://nocnsf.nl/sportprotocol en is toegevoegd onder dit bericht. U kunt hier eventueel ook voorlichtingsposter en informatieborden downloaden.

Ik wil u tenslotte wijzen op de mogelijkheid om bij Team Sportservice Den Helder materialen te lenen om te gebruiken bij uw buitentrainingen. Voor de voorwaarden verwijs ik u naar de website van Team Sportservice Den Helder.