Huur compensatie door gemeente

Vanuit het Rijk is gecommuniceerd dat sportverenigingen die huur betalen voor hun accommodatie in aanmerking komen voor een compensatie. In een rijksregeling worden de criteria vastgelegd om hiervoor in aanmerking te komen.

De uitvoering van die rijksregeling laat op zich wachten. Vandaar dat de gemeente heeft besloten, om vooruitlopend op die rijksregeling, u alvast in de gelegenheid te stellen de huurcompensatie aan te vragen. Het betreft compensatie voor de huur over de maanden maart, april en mei 2020.

Dus:

  • Bent u een amateursportvereniging?
  • Bent u aangesloten bij het NOC*NSF?
  • Heeft u een SBI-code die valt onder de in bijlage opgenomen lijst?
  • En heeft u voor uw accommodatie huur betaald over de maanden maart, april en mei 2020?

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een huurcompensatie. Het aanvraagformulier en meer informatie vind u op de website van de gemeente Den Helder:

https://www.denhelder.nl/inwoner/product/vergoeding-huurlasten-sportverenigingen-aanvragen

Hieronder kunt u de lijst met SBI-codes downloaden.

Lijst SBI-codes