Vergoeding huurlasten voor sportclubs

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken hebben veel sportverenigingen tijdelijk hun activiteiten niet kunnen uitvoeren. Maar de kosten voor bijvoorbeeld de huur liepen wel door. Amateursportverenigingen kunnen, net als vorig voorjaar, een vergoeding aanvragen ter compensatie van de huurlasten. Het gaat dan om verenigingen die een sportaccommodatie (zoals gymzaal of sportveld) van de gemeente huren. Zij kunnen, conform de landelijke regeling, de betaalde huur terug krijgen over de maanden oktober, november en december 2020. Dit kan via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Den Helder: www.denhelder.nl/huur. De amateursportverenigingen kunnen tot 15 april 2021 een aanvraag indienen.
De aanvragen worden afgehandeld via het Helders steunfonds.

Voorwaarden

Om voor vergoeding van de huurlasten in aanmerking te komen, moet de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet onder andere gaan om een amateursportvereniging die aangesloten is bij NOC*NSF. Overige voorwaarden staan op de website.

Wethouder financiën Kees Visser: ‘Met deze vergoeding ondersteunen we sportvoorzieningen die belangrijk zijn voor de inwoners van Den Helder. Met deze compensatie bieden we hun de kans om deze coronacrisis door te komen.’

Tegemoetkomingen voor andere sportverenigingen

Amateursportverenigingen die huren van een andere eigenaar dan de gemeente kunnen hun verhuurder wijzen op de rijksregeling ‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’. Zie https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19.

Sportverenigingen met een eigen accommodatie of commerciële sportaanbieders kunnen een aanvraag Tegemoetkoming vaste lasten aanvragen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl.

Over het steunfonds

De gemeente Den Helder heeft in verband met de coronacrisis een Helders steunfonds ingesteld en dat gevuld met een bedrag van € 2 miljoen. Via het steunfonds geeft de gemeente geld aan organisaties en voorzieningen, die voor Den Helder belangrijk zijn, maar door corona in financiële problemen zijn gekomen. Het steunfonds dient als laatste vangnet. Dus als geen andere voorzieningen of mogelijkheden beschikbaar zijn.