Evaluatie Sportbesluit

Beste sportbestuurder,

Namens wethouder De Vrij nodig ik u van harte uit om (digitaal) deel te nemen aan de informatie avond over de evaluatie sportbesluit  (tarieven- en subsidiebeleid). Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een bijeenkomst op locatie te organiseren. Omdat we wel graag met u van gedachten willen wisselen, zetten wij een digitale bijeenkomst op.
Op deze avond worden de uitkomsten van de recent gehouden enquête gedeeld en zullen we u een aantal stellingen voorleggen waar u op kunt reageren. Doel is om te verkennen of een aanpassing van het sportbesluit gewenst is.  De bijeenkomst wordt ook bijgewoond door raads- en commissieleden zodat zij met u in gesprek kunnen gaan.

De bijeenkomst is op donderdag  22 april 2021, vanaf 19.30 uur.

Het programma is als volgt:

  • 19.30 uur: Opening en woord van welkom door wethouder De Vrij
  • 19.35 uur: Korte inhoudelijke toelichting door Cynthia van der Horst (beleidsadviseur Sport)
  • 19.45 uur: Presentatie uitkomsten enquête sportbesluit door procesbegeleider Hans Hesselink
  • 20.00 uur: Discussie op basis van stellingen (eens/oneens)
  • Uiterlijk 20.30 uur: Reactie en mogelijkheid tot interactie met raads- en commissieleden
  • Uiterlijk 21.00 uur: Afronding door wethouder De Vrij

De bijeenkomst is te volgen via TEAMS. U ontvangt de link na aanmelding.
Ik verzoek u mij te laten weten of we op uw deelname kunnen rekenen. Wij hopen op uw komst!

Aanmelden kan per mail aan c.van.der.horst@denhelder.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens Peter de Vrij, wethouder Sport
Cynthia van der Horst