Participatie m.b.t. zonnepanelen

Op dinsdag 25 mei aanstaande organiseert de Participatiecoalitie Noord-Holland van 19.30 – 21.30 uur een digitale informatieavond over zonnepanelen op grotere daken voor de Kop-gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder. We nodigen u daarvoor van harte uit. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Om de klimaatdoelstellingen van CO2-reductie te behalen is een van de bouwstenen van de energietransitie het realiseren van grootschalige zonne-energie-opwekking op grote daken, bijvoorbeeld coöperatief. De Participatiecoalitie Noord-Holland is in opdracht van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland bezig met een participatieve gebiedsanalyse om geschikte locaties in beeld te brengen én een werkwijze te ontwikkelen die realisatie versnelt, drempels wegneemt en de lokale omgeving maximaal betrekt. In samenwerking met de netbeheerder Liander mikken wij maximaal op de gebieden waar geen problemen zijn met betrekking tot netcongestie. Dit doen we met een team waarin ook projectleiders van lokaal opererende energiecoöperaties werken.

We gaan graag met u in gesprek. We denken dat het nuttig is bestaande kennis en ervaring op een rijtje te zetten op deze avond. En we denken dat er meerwaarde zit in het op deze manier bijeenbrengen van (vertegenwoordigers van) grote-dak-eigenaren en andere betrokkenen.

Tijdens de avond bespreken we graag met u de mogelijkheden voor de toekomst. Wilt u hierbij zijn? Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Het programma biedt voluit ruimte voor gesprek, en ziet er vanaf 19.30 uur als volgt uit:

– Opening door organisatoren
– Korte kennismakingsronde via Menti.com
– Update van het participatieve project in de Kop van Noord-Holland
– Een presentatie van Art den Boer van VEINH: Waar moet je zoal op letten bij
zon op grote daken?
– Korte pauze
– Een presentatie van een ondernemer met een zonnecentrale op zijn dak
– Een presentatie van energiecoöperatie Texel Energie over een agrarisch dak
met een collectieve zonnecentrale
– We sluiten af met een impressie van een deskundigenpanel en een blik op de
toekomst.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Bart van Berkel (b.van.berkel@mnh.nl) of Manuel den Hollander (manuel.denhollander@veinh.nl)

Met vriendelijke groet,

Participatiecoalitie Noord-Holland