Bericht Gemeente Den Helder

Beste sportaanbieder,

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat de versoepelingen van stap 2 van het openingsplan door kunnen gaan met ingang van 19  mei!

Per woensdag 19 mei gelden de volgende aanpassingen:

Sporten binnen toegestaan

Locaties voor binnensport mogen weer open. Deze zijn momenteel gesloten. Hieronder vallen ook de sportscholen en binnenzwembaden. Voor de opening geldt een aantal voorwaarden:

 • Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
 • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele sportbeoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een instructeur. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen sporten, exclusief docent.
 • Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten. De kleedkamers in zwembaden mogen wel open zijn. Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn wedstrijden wel toegestaan. Maar alleen met teams van de eigen sportclub. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Zwembaden gaan enkel open voor sportbeoefening. Er mag dus bijvoorbeeld geen gebruik van de glijbanen worden gemaakt.

Buiten sporten

Volwassenen boven de 27 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten.  Er gelden wel voorwaarden:

 • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
 • Buiten in groepsverband sporten mag met maximaal 30 personen.
 • Kleedkamers en douches  zijn gesloten. Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.
 • Buitensporten moet gemeld worden op www.noordhollandactief.nl

Sporten buiten voor jongvolwassenen

Ook jongvolwassen van 18 tot en met 26 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten. Voor jongvolwassen gelden de volgende voorwaarden:

 • Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Zij mogen wedstrijden spelen. Maar alleen met teams van de eigen sportclub.

Buitenterrassen sportlocaties

 • Buitenterrassen mogen open voor de sporters. Hier gelden dezelfde regels als voor de gewone horecaterrassen (zie ook de link onder aan deze mail). Maximaal 50 personen, twee personen per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar), 1,5 meter ruimte, vaste zitplaats verplicht en aanwezigheid registreren en openingstijden van 06.00 – 20.00 uur.

Financiële compensatieregelingen 2021

Vanwege de doorlopende beperkingen als gevolg van de COVID 19 maatregelen worden de verschillende regelingen verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Voor de tegemoetkoming voor sportverenigingen (TASO) zijn de onder- en bovengrens voor financiële tegemoetkoming verruimd. Ook voor de huurcompensatie via de TVS regeling zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Meer actuele informatie is te vinden op de website van www.dus-i.nl.

De specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen (SPUK IJZ) over 2020 kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2021. Ook deze regelingen wordt voor Q1 en Q2 verlengd. Hiervoor is 80 miljoen beschikbaar. Zodra hierover meer details bekend zijn zullen wij u hierover informeren.

Controleren op legionella
Voor alle sportaccommodaties geldt dat het verstandig is deze goed op legionella te controleren als deze geruime tijd niet in gebruik zijn geweest.

Informatie
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de  volgende websites en de betreffende site van uw bond.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

LET OP! De informatie op deze pagina van de overheidswebsite moet op moment van versturen van deze mail nog aangepast worden. De informatie op deze pagina is leidend, indien deze afwijkt van hetgeen hierboven is vermeld.

Met vriendelijke groet,

Cynthia van der Horst
omgeving