Communicatie met de wethouder

Zoals u wellicht in de lokale media al heeft gelezen heeft het bestuur van de Sportfederatie enige strubbelingen met de wethouder sport. Hieronder hebben wij de door ons verstuurde brieven geplaatst met onze motivatie daartoe.

Als eerste de brief van 25 mei waarin wij het gebrek aan communicatie met de wethouder ter discussie stellen.

Hierop hebben wij een uitnodiging ontvangen voor een gesprek op 24 augustus.

In het voorjaar heeft een evaluatie van het sportbesluit plaatsgevonden. Hieraan heeft ook de sportfederatie deelgenomen. Waar wij echter niet bij betrokken zijn geweest is het opstellen van het raadsvoorstel (oftewel hoe worden de conclusies van de evaluatie verwerkt) en de wijzigingen aan de subsidieverordening. Toen wij deze op de website van de gemeente hadden gezien hebben wij onderstaande brief met onze op/aanmerkingen aan de commissie en gemeenteraad gestuurd.

Hierna volgde op 24 augustus de bespreking met de wethouder waarin hij stelde in de Sportfederatie geen toegevoegde waarde te zien. Hierop heeft het bestuur van de Sportfederatie de ruimte verlaten. Over de uitspraak van de wethouder heeft het bestuur de fractievoorzitters van de politieke partijen ingelicht, mede omdat diezelfde avond de commissievergadering over het sportbesluit gehouden werd. Tijdens deze vergadering heeft de wethouder toegezegd het gesprek aan te gaan met de voorzitter van de Sportfederatie. Dit gesprek heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Naar aanleiding van dat gesprek is onderstaande raadsinformatiebrief verstuurd door de gemeente.

De vragen uit onze brief zijn door de gemeente beantwoord (zie hieronder).

De evaluatie en de aanpassingen aan de subsidieverordening zijn in de gemeenteraadsvergadering van 6 september aangenomen. Verder is het bestuur in afwachting van een uitnodiging door de wethouder.