Evaluatie sportbesluit

De gemeente heeft de evaluatie van het sportbesluit, die i.v.m. Corona een jaar was uitgesteld, laten uitvoeren door Holland Sport. Deze evaluatie is met enkele voorstellen aan de orde geweest in de gemeenteraadsvergadering van 6 september en is daar aangenomen. Hieronder vindt u het evaluatierapport, het raadsvoorstel met nieuwe huurtarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties en de nieuwe subsidieverordening.

Het evaluatierapport

Het raadsvoorstel

De subsidieverordening

Waarbij de aantekening dat de wethouder heeft gezegd dat voor subsidie boven de € 50.000 ook een financieel overzicht met een verslag van de kascontrole commissie volstaat.