Bijeenkomst met de politiek

Helaas moeten wij in het licht van de oplopende besmettingen besluiten de bijeenkomst van 4 november te annuleren. De kantine van DOK is ons inziens met het aantal te verwachten deelnemers in de huidige situatie te klein voor het houden van deze bijeenkomst.

Wij gaan proberen dit later opnieuw te organiseren in een grotere accommodatie en zullen u hierover spoedig berichten.