Duurzaamheidsinvesteringen

In navolging van de motie die verderop op deze site is gepubliceerd, is de gemeente met een raadsinformatiebrief gekomen over de manier waarop zij de verenigingen willen ondersteunen in het verduurzamen van hun accommodaties