BOSA regeling 2023 geopend

Via de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen.

Voor wie?
Sportorganisaties kunnen subsidie ontvangen als ze minimaal € 12.500 uitgeven aan bouwkosten, onderhoudskosten of de aanschaf van sportmaterialen. Ook is er een aanvullende subsidiepot om accommodatie duurzamer en/of toegankelijker te maken.

€ 2,5 miljoen per aanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd voordat de activiteiten starten tot 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald. Het minimale subsidiebedrag is €2.500. Per kalenderjaar geldt een maximum van €2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

Deel van de kosten

De subsidie kan voor verschillende kostenposten gebruikt worden. Het dekt een deel van de gemaakte of verwachte kosten. Zo kan er voor de bouw en onderhoud van de accommodatie subsidie worden aangevraagd voor 20% van de kosten. Voor activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie kan er 10% aanvullende subsidie aangevraagd worden.

Via deze link komt u op de website, waar alle informatie te vinden is.

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

Met vriendelijke groet,
Cynthia van de Horst