Convenant afgesloten met de gemeente Den Helder

Het bestuur van de Sportfederatie Den Helder heeft op 30 juni een convenant  met de gemeente Den Helder afgesloten. Op de ALV van 2022 is na een gehouden enquête besloten dat het bestuur hiertoe actie zou ondernemen. Dit convenant beoogt de communicatie met de gemeente te verbeteren en de verenigingen (Sportfederatie als belangenbehartiger) te betrekken bij het sportbeleid.
Hieronder vindt u dit convenant.