Hoe om te gaan met plastic in de kantine

Hierbij informeren we je over de online informatiebijeenkomsten Wetgeving Single Use Plastics op woensdag 27 september en maandag 2 oktober a.s., die vanuit Rabo ClubSupport samen met de organisaties binnen ‘Samen naar duurzaam’ aangeboden worden.

Per 1 januari 2024 mogen sportaanbieders namelijk geen Single Use Plastics meer gebruiken, dus geen plastic wegwerp(koffie)bekers en plastic bakjes voor friet en snacks e.d. Om sportaanbieders hierover te informeren, organiseren we twee keer een online workshop (webinar) waarin we sportclubs meenemen op de inhoud en gevolgen van de nieuwe wetgeving en in een aantal mogelijke oplossingen. Tot slot bieden we de sportclubs een stappenplan, waarmee ze aan de slag kunnen om binnen drie maanden klaar te zijn voor de nieuwe wetgeving.

We willen graag zo veel mogelijk sportverenigingen bereiken door de sessies onder de aandacht brengen via sportbonden, lokale en regionale sportorganisaties zoals o.a. de lokale sportplatformen. We verzoeken je daarom bijgevoegde uitnodiging onder je sportaanbieders te verspreiden. Op die manier bieden we zo veel mogelijk verenigingen de gelegenheid om bij de online informatiesessies aan te sluiten.

Vragen? Meld je dan even bij Rabo ClubSupport via rabobank@nocnsf.nl. Alvast bedankt!