Meldpunt lege BOSA subsidiepot

RVVB-BAV willen zicht krijgen op problemen bij en gevolgen voor sportverenigingen door het leegraken van de BOSA-subsidiepot. Meld hieronder de situatie bij uw sportvereniging over het verduurzamen/moderniseren van uw accommodatie en de (toekomstige) BOSA subsidieaanvraag.

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.
Op deze pagina vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de BOSA-regeling 2024. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier en vul de mini-vragenlijst in en help ons beter beeld te krijgen bij wat er leeft onder sportverenigingen.