Subsidieregeling maatschappelijk vastgoed

Om maatschappelijk vastgoed, zoals sportclubs of zorginstellingen, te verduurzamen kunnen eigenaren gebruik maken van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed. Deze regeling gaat op 3 juni open. Het is nu al mogelijk om een conceptaanvraag voor te bereiden via MijnRVO.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 237,5 miljoen. De subsidie kan worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen als HR-glas, isolatie (dak, gevel, vloer), warmtepomp, ventilatiesystemen, koude- of warmteterugwinningssystemen of een LED-belichtingssysteem.

Meer info Vereniging Sport en Gemeenten » Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed