Subsidie provincie voor evenementen

De provincie Noord-Holland wil sportevenementen mogelijk maken om zo meer mensen met sport in contact te laten komen, hen ervoor te enthousiasmeren en zo een impuls aan de breedtesport te geven.  Bij de selectie van de te sponsoren sportevenementen kijkt de provincie o.a. naar het type evenement, sport, de invulling van breedtesport en naar spreiding in tijd en over de regio’s. Er is dit jaar € 100.000,- voor deze evenementen beschikbaar, ook aanvragen voor wat kleinere bedragen kunnen worden ingediend.

Meer informatie is te vinden op deze website, daar vind je informatie over onze sponsorvoorwaarden en de typen sport die in aanmerking kunnen komen. Om sponsoring aan te vragen kan het beste gebruik worden gemaakt van bijgaand formulier. Uit de aanvragen kiest de provincie evenementen die zij wil ondersteunen. Het budget is beperkt, dus organisaties kunnen zich het beste zo snel mogelijk aanmelden. Het gaat daarbij om evenementen (Nederlandse Kampioenschappen, internationale toernooien en internationale wedstrijden) die nog in 2024 plaatsvinden.