Vertrouwenscontactpersoon

Eerder hebben wij dit bericht ook met jullie gedeeld, we hebben zoveel aanmeldingen gekregen dat we de opleiding nog een keer gaan inplannen, dus heb je je nog niet ingeschreven maar je wil wel de opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon volgen dan is dit je kans!

De basiseisen voor een Sociaal Veilig Sportklimaat, jullie hebben het al eerder voorbij zien komen. Een van die belangrijke basiseisen betreft het hebben van een Vertrouwenscontactpersoon.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie.
Daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je deze positie kunt invullen en wat er van je verwacht wordt.

NOC*NSF biedt momenteel de opleiding tot VCP geheel gratis aan. Team Sportservice en NOC*NSF willen deelname aan de opleiding daarbij stimuleren door de opleiding naar de regio Noordkop te halen. De enige vereiste is dat er minimaal 10 personen de opleiding willen volgen, vervolgens stemmen we met elkaar af wat de beste locatie voor deze cursus is.

Als sportclub mag je natuurlijk ook meerdere personen afvaardigen!

Een mooie kans om een belangrijke stap te maken richting een Sociaal Veilig Sportklimaat op de club! Meld je daarom nu gelijk aan door een mail te sturen naar Jeroen Tiel, jtiel@teamsportservice.nl of onderstaand.

Wilco Kenter
(niet aanwezig op woensdag)­
T – 088 – 203 73 50
M – 06 – 310 22 193
E – wkenter@teamsportservice.nl