Vertrouwenscontactpersoon

Eerder hebben wij dit bericht ook met jullie gedeeld, we hebben zoveel aanmeldingen gekregen dat we de opleiding nog een keer gaan inplannen, dus heb je je nog niet ingeschreven maar je wil wel de opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon volgen dan is dit je kans!

De basiseisen voor een Sociaal Veilig Sportklimaat, jullie hebben het al eerder voorbij zien komen. Een van die belangrijke basiseisen betreft het hebben van een Vertrouwenscontactpersoon.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie.
Daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je deze positie kunt invullen en wat er van je verwacht wordt.

NOC*NSF biedt momenteel de opleiding tot VCP geheel gratis aan. Team Sportservice en NOC*NSF willen deelname aan de opleiding daarbij stimuleren door de opleiding naar de regio Noordkop te halen. De enige vereiste is dat er minimaal 10 personen de opleiding willen volgen, vervolgens stemmen we met elkaar af wat de beste locatie voor deze cursus is.

Als sportclub mag je natuurlijk ook meerdere personen afvaardigen!

Een mooie kans om een belangrijke stap te maken richting een Sociaal Veilig Sportklimaat op de club! Meld je daarom nu gelijk aan door een mail te sturen naar Jeroen Tiel, jtiel@teamsportservice.nl of onderstaand.

Wilco Kenter
(niet aanwezig op woensdag)­
T – 088 – 203 73 50
M – 06 – 310 22 193
E – wkenter@teamsportservice.nl

BOSA alert – Verhoging budget, aanvragen kan tot en met 31 juli

Het budget voor 2024 wordt verhoogd van €79 miljoen naar €111,5 miljoen. Dit gebeurt door €22,5 miljoen van het budget van latere jaren naar 2024 te verschuiven, en door een overheveling van €10 miljoen vanuit de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed. Ook met deze verhoging kunnen niet alle aanvragen in 2024 worden toegekend. Daarom volgt binnenkort een wijzigingsregeling waardoor u vanaf 1 augustus 2024 geen subsidie meer kunt aanvragen. Vanaf 1 januari 2025 kunt u weer subsidie aanvragen.

Verdeling van het budget
Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Aanvragen worden niet altijd volledig toegekend en uitbetaald. Het budget voor 2024 wordt niet alleen gebruikt voor subsidieaanvragen die in 2024 zijn ingediend, maar ook voor betalingen van aanvragen uit 2023 en voor de betalingen van de resterende 20% van toegekende subsidieaanvragen uit voorgaande jaren.

Alle informatie over BOSA staat op onze website: www.dus-i.nl/bosa.
Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Subsidie provincie voor evenementen

De provincie Noord-Holland wil sportevenementen mogelijk maken om zo meer mensen met sport in contact te laten komen, hen ervoor te enthousiasmeren en zo een impuls aan de breedtesport te geven.  Bij de selectie van de te sponsoren sportevenementen kijkt de provincie o.a. naar het type evenement, sport, de invulling van breedtesport en naar spreiding in tijd en over de regio’s. Er is dit jaar € 100.000,- voor deze evenementen beschikbaar, ook aanvragen voor wat kleinere bedragen kunnen worden ingediend.

Meer informatie is te vinden op deze website, daar vind je informatie over onze sponsorvoorwaarden en de typen sport die in aanmerking kunnen komen. Om sponsoring aan te vragen kan het beste gebruik worden gemaakt van bijgaand formulier. Uit de aanvragen kiest de provincie evenementen die zij wil ondersteunen. Het budget is beperkt, dus organisaties kunnen zich het beste zo snel mogelijk aanmelden. Het gaat daarbij om evenementen (Nederlandse Kampioenschappen, internationale toernooien en internationale wedstrijden) die nog in 2024 plaatsvinden.

Sportverenigingen rookvrij

In 2025 zijn alle sportverenigingen in Nederland rookvrij. Dat hebben sportbonden en NOC*NSF, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. Inmiddels zijn er al meer dan 2.500 sportclubs officieel geregistreerd als rookvrij. Met de campagne ‘De sport wordt rookvrij’ inspireren we sportclubs aan de slag te gaan met een rookvrije sportomgeving.

Op Sport Rookvrij kunnen clubs voorbeelden vinden en inspiratie opdoen. Jouw club ook rookvrij? Doe mee en laat het zien!

10 tips voor jouw gezondere sportkantine en sportomgeving

Wist je dat? Maar liefst 60% van de kantinebezoekers vindt dat sportclubs meer moeten doen om gezondere opties aan te bieden?

Wil je aan de slag met een gezondere omgeving van jouw sportclub? NOC*NSF, JOGG en de sportbonden KNVB, KNHB, KNLTB en KNKV werkten 3 jaar samen aan een programma, waarbij 10 sportclubs de weg naar een gezondere sportomgeving inzetten. De tien clubs werden intensief begeleid door een JOGG-Teamfit coach.
De ervaringen en inzichten van de tien clubs werkten wij uit in tien praktische tips over voeding, alcohol, rookvrij zijn en beleid voor jouw sportomgeving. Iedere club kan direct aan de slag. Naar de tips delen de tien sportclubs recepten voor gezondere broodjes, snacks en maaltijden in een receptenboek.

Kijk op 10 tips hoe jij de sportomgeving van jouw club gezonder kan maken! Of ga naar Wil je aan de slag met een gezondere omgeving van jouw sportclub? – NOCNSF voor meer tips en advies.