Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat verenigingen die een ledenadministratie voeren over een AVG-verklaring dienen te beschikken. Deze verklaring houdt in dat de vereniging op verantwoorde wijze omgaat met de bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Om verenigingen in staat te stellen over een goede verklaring te beschikken is er een AVG stappenplan ontwikkeld. Toegang tot dit digitale stappenplan wordt verkregen door een voucher aan te vragen bij de landelijke bond waarbij de vereniging is aangesloten.

Team Sportservice verzorgt een cursus in onze gemeente om onder begeleiding dit stappenplan af te ronden en uiteindelijk over de AVG verklaring te beschikken. Inschrijven voor deze cursus is mogelijk tot 31 maart 2018. U kunt zich opgeven via info@sportfederatiedenhelder.nl. De kosten voor deze cursus die na de zomervakantie op 2 avonden zal worden gehouden zijn € 65,00.

Bijeenkomst sport en politiek

Recent heeft u in het Helders Weekblad de reacties kunnen lezen van de lokale politiek op de door de Sportfederatie Den Helder ingebrachte stellingen betreffende sport en verenigingen.

Enige weken eerder, op 25 januari, was er een bijeenkomst in de kantine van HRTC/DOK. Vrijwel alle politieke partijen waren aanwezig en, uiteraard, ook bestuursleden van Helderse sportverenigingen. De powerpoint presentatie zoals vertoond, vindt u op hieronder. Ter plaatse werd deze presentatie toegelicht door dhr. Bert Kwant. Reacties van de aanwezigen op de presentatie alsmede een samenvatting van de door de politieke partijen gedane uitspraken vindt u in bijgevoegd document door hier te klikken.

Bijeenkomst politieke partijen

Donderdag 25 januari om 19.30u zal bij HRTC DOK aan de Guldemondweg een bijeenkomst plaatsvinden waarbij de verenigingen met de politiek zullen praten over de sport in Den Helder. Dit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hieronder de agenda voor deze avond en de presentatie die op die avond zal worden gehouden.

Agenda

  1. Opening
  2. Presentatie ( verhelderingsvragen mogelijk, maar geen discussie )
  3. Rondje politieke partijen ( maximaal 2 minuten per partij ) over belangrijkste partijpunten betreffende sport
  4. Standpunt politieke partijen t.a.v. evaluatie/verlenging sportbesluit in 2021
  5. Sportpark Ruyghweg ( waar gaan we naar toe )
  6. Afsluiting