Bestuur

Voorzitter Bert Deckers 0223619975 0637474539
Secretaris/
Webbeheerder
Paul Verploegh 0223669400 0623690117
Penningmeester Jelle Wieling 0223621405 0613916714
2e voorzitter Bert Kwant 0223642211 0618731281
2e secretaris Henk Loosschilder 0223642165 0610901777
       
E-mail secretaris@sportfederatiedenhelder.nl
Postadres Pluto 143
  1785 AW Den Helder