Evaluatie sportbesluit

De gemeente heeft de evaluatie van het sportbesluit, die i.v.m. Corona een jaar was uitgesteld, laten uitvoeren door Holland Sport. Deze evaluatie is met enkele voorstellen aan de orde geweest in de gemeenteraadsvergadering van 6 september en is daar aangenomen. Hieronder vindt u het evaluatierapport, het raadsvoorstel met nieuwe huurtarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties en de nieuwe subsidieverordening.

Het evaluatierapport

Het raadsvoorstel

De subsidieverordening

Waarbij de aantekening dat de wethouder heeft gezegd dat voor subsidie boven de € 50.000 ook een financieel overzicht met een verslag van de kascontrole commissie volstaat.

Communicatie met de wethouder

Zoals u wellicht in de lokale media al heeft gelezen heeft het bestuur van de Sportfederatie enige strubbelingen met de wethouder sport. Hieronder hebben wij de door ons verstuurde brieven geplaatst met onze motivatie daartoe.

Als eerste de brief van 25 mei waarin wij het gebrek aan communicatie met de wethouder ter discussie stellen.

Hierop hebben wij een uitnodiging ontvangen voor een gesprek op 24 augustus.

In het voorjaar heeft een evaluatie van het sportbesluit plaatsgevonden. Hieraan heeft ook de sportfederatie deelgenomen. Waar wij echter niet bij betrokken zijn geweest is het opstellen van het raadsvoorstel (oftewel hoe worden de conclusies van de evaluatie verwerkt) en de wijzigingen aan de subsidieverordening. Toen wij deze op de website van de gemeente hadden gezien hebben wij onderstaande brief met onze op/aanmerkingen aan de commissie en gemeenteraad gestuurd.

Hierna volgde op 24 augustus de bespreking met de wethouder waarin hij stelde in de Sportfederatie geen toegevoegde waarde te zien. Hierop heeft het bestuur van de Sportfederatie de ruimte verlaten. Over de uitspraak van de wethouder heeft het bestuur de fractievoorzitters van de politieke partijen ingelicht, mede omdat diezelfde avond de commissievergadering over het sportbesluit gehouden werd. Tijdens deze vergadering heeft de wethouder toegezegd het gesprek aan te gaan met de voorzitter van de Sportfederatie. Dit gesprek heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Naar aanleiding van dat gesprek is onderstaande raadsinformatiebrief verstuurd door de gemeente.

De vragen uit onze brief zijn door de gemeente beantwoord (zie hieronder).

De evaluatie en de aanpassingen aan de subsidieverordening zijn in de gemeenteraadsvergadering van 6 september aangenomen. Verder is het bestuur in afwachting van een uitnodiging door de wethouder.

Nationale Sportweek

Over iets minder dan een maand gaat hij weer van start: De Nationale Sportweek. Van vrijdag 17 september tot en met zondag 26 september zetten honderden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties in heel Nederland hun deuren open om zo veel mogelijk mensen te inspireren om te gaan én te blijven sporten. Het thema van de Nationale Sportweek 2021 is dan ook: ‘Sport doet iets met je’.

Ook in onze gemeente gaan we met de Nationale Sportweek aan de slag. En we ondersteunen sportorganisaties die hier bij aan willen haken. Hoe? Dat lees je je hieronder!

Doet jouw club mee aan de Nationale Sportweek?
Met de NOC*NSF Nationale Sportweek willen we zo veel mogelijk mensen inspireren om een leven lang te genieten van plezier van sport. We gaan tijdens deze week dus lekker met zijn allen sporten en bewegen. Van 17 tot en met 26 september zetten dit jaar honderden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties in heel Nederland hun deuren open. Doe jij ook mee? Bekijk wat sport doet met deze wandelaars aan de Nationale Diabetes Challenge. #sportdoetietsmetje

Leuke ideeën voor de BeActive Night? Kom maar door en doe mee
Je kunt met jouw vereniging of club meedoen aan de Nationale Sportweek, maar je kunt je ook nog aansluiten bij de tweede editie van de BeActive Night op Willemsoord. Midden in de NSW houden we deze voor iedereen die in een gezellige entourage wil sporten en bewegen. Bekijk de compilatievideo van vorig jaar. Wat kun je doen? Zelf met een activiteit komen of aansluiten bij bestaand aanbod.

We kunnen je een (financieel) steuntje in de rug geven
Heb je ideeën voor de Nationale Sportweek maar heb je wat professionele hulp nodig? Iemand die even met je meedenkt? Of wil je ook wel bijdragen aan de sportweek, maar weet je juist niet hoe? Buurtsportcoach verenigingen Lydia van Noord kan je daarbij helpen. Ook waar het gaat om financiële steun, kan ze je de weg wijzen binnen het Sportakkoord Den Helder. Meld je daarom sowieso vast al aan, want je kunt ook later altijd nog profijt hebben van hulp en ondersteuning.

Lydia van Noord
Buurtsportcoach verenigingen
Team Sportservice

Uit de startblokken!

Hoera! De sport is weer verder open. De harde lockdown is 5 juni opgeheven en dat betekent dat iedereen weer volop kan sporten. Binnen en buiten! Ook in grotere groepen zonder dat zij zich hoeven te houden aan de anderhalve meter maatregel. Daarnaast is het heel fijn dat er voor de jeugd weer competities georganiseerd kunnen worden.

Helaas blijkt dat door de coronacrisis, ondanks alle creatieve oplossingen van de sportverenigingen, minder mensen zijn gaan sporten of soms helemaal gestopt zijn met sporten. Men miste de gezelligheid, het samen trainen of de structuur die het bood. Dat is heel jammer. Want bewegen is goed om fit en gezond te blijven, maar ook goed voor je mentale gezondheid.

Uit contacten met de sportverenigingen in Den Helder kwam naar voren dat de terugloop in het aantal leden redelijk te overzien was, maar dat er geen nieuwe aanwas is. De gemeente wil de verenigingen graag helpen in de opstart van de sport na de lockdown en met het stimuleren om lid te worden van een sportvereniging. Sociale binding en het verenigingsgevoel zijn heel belangrijk om mensen weer aan het aan het sporten te krijgen en te houden.

De gemeente biedt het volgende aan:

Helders Nieuwsblad

In het Helders Nieuwsblad komt een openingsverhaal/interview met mij als wethouder Sport.
Deze gratis krant wordt huis-aan-huis verspreid. Het artikel wordt ook op de Facebookpagina geplaatst en de sportverenigingen kunnen dit delen op hun eigen sociale media kanalen. Amateursportverenigingen die aandacht voor hun sportvereniging willen, geven dit door aan Cynthia van der Horst. In het artikel kan bijvoorbeeld genoemd worden dat (indien dat het geval is) er speciale acties zijn om kennis te maken met een sport of sportvereniging. Denk bijvoorbeeld aan een gratis proefles of korting op lessen. In een kadertje worden alle sportverenigingen die meewerken genoemd met verwijzing naar website en/of contactgegevens. Mogelijk kan er nog een kort interview gehouden worden met een vereniging.

Regio Noordkop

Daarnaast bieden wij aan om uw vereniging te promoten in een reguliere radio-uitzending van Regio Noordkop. Dat kan doordeweeks, ergens tussen 09.00 en 15.00 uur. Ook kan er een opname gemaakt worden van een kort promotie filmpje (max 1,5 minuut).

Naast de uitzending op radio wordt een en ander ook op de site en Facebook van Regio Noordkop geplaatst en verenigingen kunnen het filmpje ook op hun eigen sociale media kanalen plaatsen.

Doet u mee?

Wilt u uw sportvereniging in het zonnetje zetten? Geef dit dan voor 30 juli door aan Cynthia van der Horst, beleidsadviseur Sport via c.van.der.horst@denhelder.nl

Geef in uw e-mail aan:

  • Of u genoemd wilt worden in het interview en of uw vereniging speciale acties heeft (niet verplicht)
  • Wie de contactpersoon van de vereniging is (naam, emailadres, telefoonnummer)
  • Of u eventueel nog apart geïnterviewd wil worden
  • Of u mee wilt werken aan een interview op de radio
  • Of u mee wilt werken aan een korte promotiefilm van uw vereniging

We gaan een mooie sportzomer tegemoet. Waarin we zelf kunnen sporten en ook volop kunnen genieten van al die mooie sportprestaties tijdens bijvoorbeeld het EK Voetbal, ondanks de uitschakeling van Oranje, de Tour de France en de Olympische Spelen in Tokyo. Maar hopelijk heeft de actie tot gevolg dat u ook na de zomer met oude én nieuwe leden uit de startblokken kunt!

Met vriendelijke groet,

Wethouder Sport
Peter de Vrij

Help jij OKK er weer bovenop

DEN HELDER – Gymnastiekvereniging OKK Den Helder bestaat al bijna 140 jaar. Door allerlei omstandigheden is op dit moment het voortbestaan van OKK helaas in dringend gevaar. De trainers en bestuursleden doen een oproep aan alle leden van OKK en geïnteresseerden om de vereniging te ondersteunen met wat voor hulp dan ook. Kom naar de bijeenkomst op 18 juni.

Hoe kun je helpen?
Het huidige bestuur van OKK heeft professionele ondersteuning aangevraagd en gekregen van NOC*NSF en Team Sportservice om samen de club weer gezond en vitaal te krijgen.  Maar de club heeft juist ook hulp nodig van alle leden, ouders en vrijwilligers. Zij kennen de vereniging het best. Denk met ons mee over hoe we OKK er weer bovenop helpen.

Geschiedenis OKK
Op 22 maart 1882 werd in Den Helder scherm- en gymnastiekvereniging Oefening Kweekt Kunst opgericht. In de loop der tijd werd het schermen minder en bleef alleen de gymnastiekvereniging over. Inmiddels is OKK een omnivereniging geworden, waarnaast gymnastiek en turnen nog diverse andere sporten worden beoefend. Zoals badminton en (step)aerobics. Eind 2006 is de naam dan ook veranderd in sportvereniging OKK.

Een prachtige nieuwe locatie
In 2011 is OKK verhuisd naar een nieuw gebouw met een prachtige turnzaal, waar turnsters onder professionele leiding hun sport kunnen beoefenen. Tijdens de jaarlijkse wedstrijden meten zij zich met turnsters van andere verenigingen en vallen vaak in de prijzen.

OKK in een crisis
De sportvereniging heeft te maken met terugloop van leden, vrijwilligers en bestuursleden. Een gezonde club werkt alleen met een voltallig bestuur, trainers, vrijwilligers en natuurlijk een volle ledenlijst met leden van jong tot oud die met plezier bij OKK hun sport beoefenen.

Kom jij ook 18 juni?
Op vrijdag 18 juni houdt OKK voor alle leden (en hun ouders) een avond waar ze met elkaar kijken naar de toekomst van de vereniging. De avond wordt geleid door Bart Hendriks (NOC*NSF). Aan de orde komt ‘Samen in gesprek voor een gezonde, vitale vereniging’. De bijeenkomst is in of bij het clubgebouw aan de Marsdiepstraat, iedereen is welkom vanaf 18.45 uur. Opgeven bij Irma Maidman. Mail naar irmamaidman@hotmail.com of bel naar: 06-10517074.