Uit de startblokken!

Hoera! De sport is weer verder open. De harde lockdown is 5 juni opgeheven en dat betekent dat iedereen weer volop kan sporten. Binnen en buiten! Ook in grotere groepen zonder dat zij zich hoeven te houden aan de anderhalve meter maatregel. Daarnaast is het heel fijn dat er voor de jeugd weer competities georganiseerd kunnen worden.

Helaas blijkt dat door de coronacrisis, ondanks alle creatieve oplossingen van de sportverenigingen, minder mensen zijn gaan sporten of soms helemaal gestopt zijn met sporten. Men miste de gezelligheid, het samen trainen of de structuur die het bood. Dat is heel jammer. Want bewegen is goed om fit en gezond te blijven, maar ook goed voor je mentale gezondheid.

Uit contacten met de sportverenigingen in Den Helder kwam naar voren dat de terugloop in het aantal leden redelijk te overzien was, maar dat er geen nieuwe aanwas is. De gemeente wil de verenigingen graag helpen in de opstart van de sport na de lockdown en met het stimuleren om lid te worden van een sportvereniging. Sociale binding en het verenigingsgevoel zijn heel belangrijk om mensen weer aan het aan het sporten te krijgen en te houden.

De gemeente biedt het volgende aan:

Helders Nieuwsblad

In het Helders Nieuwsblad komt een openingsverhaal/interview met mij als wethouder Sport.
Deze gratis krant wordt huis-aan-huis verspreid. Het artikel wordt ook op de Facebookpagina geplaatst en de sportverenigingen kunnen dit delen op hun eigen sociale media kanalen. Amateursportverenigingen die aandacht voor hun sportvereniging willen, geven dit door aan Cynthia van der Horst. In het artikel kan bijvoorbeeld genoemd worden dat (indien dat het geval is) er speciale acties zijn om kennis te maken met een sport of sportvereniging. Denk bijvoorbeeld aan een gratis proefles of korting op lessen. In een kadertje worden alle sportverenigingen die meewerken genoemd met verwijzing naar website en/of contactgegevens. Mogelijk kan er nog een kort interview gehouden worden met een vereniging.

Regio Noordkop

Daarnaast bieden wij aan om uw vereniging te promoten in een reguliere radio-uitzending van Regio Noordkop. Dat kan doordeweeks, ergens tussen 09.00 en 15.00 uur. Ook kan er een opname gemaakt worden van een kort promotie filmpje (max 1,5 minuut).

Naast de uitzending op radio wordt een en ander ook op de site en Facebook van Regio Noordkop geplaatst en verenigingen kunnen het filmpje ook op hun eigen sociale media kanalen plaatsen.

Doet u mee?

Wilt u uw sportvereniging in het zonnetje zetten? Geef dit dan voor 30 juli door aan Cynthia van der Horst, beleidsadviseur Sport via c.van.der.horst@denhelder.nl

Geef in uw e-mail aan:

 • Of u genoemd wilt worden in het interview en of uw vereniging speciale acties heeft (niet verplicht)
 • Wie de contactpersoon van de vereniging is (naam, emailadres, telefoonnummer)
 • Of u eventueel nog apart geïnterviewd wil worden
 • Of u mee wilt werken aan een interview op de radio
 • Of u mee wilt werken aan een korte promotiefilm van uw vereniging

We gaan een mooie sportzomer tegemoet. Waarin we zelf kunnen sporten en ook volop kunnen genieten van al die mooie sportprestaties tijdens bijvoorbeeld het EK Voetbal, ondanks de uitschakeling van Oranje, de Tour de France en de Olympische Spelen in Tokyo. Maar hopelijk heeft de actie tot gevolg dat u ook na de zomer met oude én nieuwe leden uit de startblokken kunt!

Met vriendelijke groet,

Wethouder Sport
Peter de Vrij

Help jij OKK er weer bovenop

DEN HELDER – Gymnastiekvereniging OKK Den Helder bestaat al bijna 140 jaar. Door allerlei omstandigheden is op dit moment het voortbestaan van OKK helaas in dringend gevaar. De trainers en bestuursleden doen een oproep aan alle leden van OKK en geïnteresseerden om de vereniging te ondersteunen met wat voor hulp dan ook. Kom naar de bijeenkomst op 18 juni.

Hoe kun je helpen?
Het huidige bestuur van OKK heeft professionele ondersteuning aangevraagd en gekregen van NOC*NSF en Team Sportservice om samen de club weer gezond en vitaal te krijgen.  Maar de club heeft juist ook hulp nodig van alle leden, ouders en vrijwilligers. Zij kennen de vereniging het best. Denk met ons mee over hoe we OKK er weer bovenop helpen.

Geschiedenis OKK
Op 22 maart 1882 werd in Den Helder scherm- en gymnastiekvereniging Oefening Kweekt Kunst opgericht. In de loop der tijd werd het schermen minder en bleef alleen de gymnastiekvereniging over. Inmiddels is OKK een omnivereniging geworden, waarnaast gymnastiek en turnen nog diverse andere sporten worden beoefend. Zoals badminton en (step)aerobics. Eind 2006 is de naam dan ook veranderd in sportvereniging OKK.

Een prachtige nieuwe locatie
In 2011 is OKK verhuisd naar een nieuw gebouw met een prachtige turnzaal, waar turnsters onder professionele leiding hun sport kunnen beoefenen. Tijdens de jaarlijkse wedstrijden meten zij zich met turnsters van andere verenigingen en vallen vaak in de prijzen.

OKK in een crisis
De sportvereniging heeft te maken met terugloop van leden, vrijwilligers en bestuursleden. Een gezonde club werkt alleen met een voltallig bestuur, trainers, vrijwilligers en natuurlijk een volle ledenlijst met leden van jong tot oud die met plezier bij OKK hun sport beoefenen.

Kom jij ook 18 juni?
Op vrijdag 18 juni houdt OKK voor alle leden (en hun ouders) een avond waar ze met elkaar kijken naar de toekomst van de vereniging. De avond wordt geleid door Bart Hendriks (NOC*NSF). Aan de orde komt ‘Samen in gesprek voor een gezonde, vitale vereniging’. De bijeenkomst is in of bij het clubgebouw aan de Marsdiepstraat, iedereen is welkom vanaf 18.45 uur. Opgeven bij Irma Maidman. Mail naar irmamaidman@hotmail.com of bel naar: 06-10517074.

Bericht Gemeente Den Helder

Beste sportaanbieder,

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat de versoepelingen van stap 2 van het openingsplan door kunnen gaan met ingang van 19  mei!

Per woensdag 19 mei gelden de volgende aanpassingen:

Sporten binnen toegestaan

Locaties voor binnensport mogen weer open. Deze zijn momenteel gesloten. Hieronder vallen ook de sportscholen en binnenzwembaden. Voor de opening geldt een aantal voorwaarden:

 • Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
 • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele sportbeoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een instructeur. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen sporten, exclusief docent.
 • Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten. De kleedkamers in zwembaden mogen wel open zijn. Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn wedstrijden wel toegestaan. Maar alleen met teams van de eigen sportclub. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Zwembaden gaan enkel open voor sportbeoefening. Er mag dus bijvoorbeeld geen gebruik van de glijbanen worden gemaakt.

Buiten sporten

Volwassenen boven de 27 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten.  Er gelden wel voorwaarden:

 • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
 • Buiten in groepsverband sporten mag met maximaal 30 personen.
 • Kleedkamers en douches  zijn gesloten. Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.
 • Buitensporten moet gemeld worden op www.noordhollandactief.nl

Sporten buiten voor jongvolwassenen

Ook jongvolwassen van 18 tot en met 26 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten. Voor jongvolwassen gelden de volgende voorwaarden:

 • Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Zij mogen wedstrijden spelen. Maar alleen met teams van de eigen sportclub.

Buitenterrassen sportlocaties

 • Buitenterrassen mogen open voor de sporters. Hier gelden dezelfde regels als voor de gewone horecaterrassen (zie ook de link onder aan deze mail). Maximaal 50 personen, twee personen per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar), 1,5 meter ruimte, vaste zitplaats verplicht en aanwezigheid registreren en openingstijden van 06.00 – 20.00 uur.

Financiële compensatieregelingen 2021

Vanwege de doorlopende beperkingen als gevolg van de COVID 19 maatregelen worden de verschillende regelingen verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Voor de tegemoetkoming voor sportverenigingen (TASO) zijn de onder- en bovengrens voor financiële tegemoetkoming verruimd. Ook voor de huurcompensatie via de TVS regeling zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Meer actuele informatie is te vinden op de website van www.dus-i.nl.

De specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen (SPUK IJZ) over 2020 kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2021. Ook deze regelingen wordt voor Q1 en Q2 verlengd. Hiervoor is 80 miljoen beschikbaar. Zodra hierover meer details bekend zijn zullen wij u hierover informeren.

Controleren op legionella
Voor alle sportaccommodaties geldt dat het verstandig is deze goed op legionella te controleren als deze geruime tijd niet in gebruik zijn geweest.

Informatie
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de  volgende websites en de betreffende site van uw bond.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

LET OP! De informatie op deze pagina van de overheidswebsite moet op moment van versturen van deze mail nog aangepast worden. De informatie op deze pagina is leidend, indien deze afwijkt van hetgeen hierboven is vermeld.

Met vriendelijke groet,

Cynthia van der Horst
omgeving

Participatie m.b.t. zonnepanelen

Op dinsdag 25 mei aanstaande organiseert de Participatiecoalitie Noord-Holland van 19.30 – 21.30 uur een digitale informatieavond over zonnepanelen op grotere daken voor de Kop-gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder. We nodigen u daarvoor van harte uit. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Om de klimaatdoelstellingen van CO2-reductie te behalen is een van de bouwstenen van de energietransitie het realiseren van grootschalige zonne-energie-opwekking op grote daken, bijvoorbeeld coöperatief. De Participatiecoalitie Noord-Holland is in opdracht van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland bezig met een participatieve gebiedsanalyse om geschikte locaties in beeld te brengen én een werkwijze te ontwikkelen die realisatie versnelt, drempels wegneemt en de lokale omgeving maximaal betrekt. In samenwerking met de netbeheerder Liander mikken wij maximaal op de gebieden waar geen problemen zijn met betrekking tot netcongestie. Dit doen we met een team waarin ook projectleiders van lokaal opererende energiecoöperaties werken.

We gaan graag met u in gesprek. We denken dat het nuttig is bestaande kennis en ervaring op een rijtje te zetten op deze avond. En we denken dat er meerwaarde zit in het op deze manier bijeenbrengen van (vertegenwoordigers van) grote-dak-eigenaren en andere betrokkenen.

Tijdens de avond bespreken we graag met u de mogelijkheden voor de toekomst. Wilt u hierbij zijn? Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Het programma biedt voluit ruimte voor gesprek, en ziet er vanaf 19.30 uur als volgt uit:

– Opening door organisatoren
– Korte kennismakingsronde via Menti.com
– Update van het participatieve project in de Kop van Noord-Holland
– Een presentatie van Art den Boer van VEINH: Waar moet je zoal op letten bij
zon op grote daken?
– Korte pauze
– Een presentatie van een ondernemer met een zonnecentrale op zijn dak
– Een presentatie van energiecoöperatie Texel Energie over een agrarisch dak
met een collectieve zonnecentrale
– We sluiten af met een impressie van een deskundigenpanel en een blik op de
toekomst.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Bart van Berkel (b.van.berkel@mnh.nl) of Manuel den Hollander (manuel.denhollander@veinh.nl)

Met vriendelijke groet,

Participatiecoalitie Noord-Holland

Zomerboost……..het vervolg

Reuring op het veld, leven in de zaal. We willen niets liever! Daarom helpen wij je om jouw sportclub, -vereniging of -bedrijf deze zomer een stevige boost te geven. Met de Zomerboost-campagne kun je bestaande én nieuwe leden laten zien wat je allemaal in huis hebt. Of misschien zie jij juist de uitdaging in iets heel nieuws… Doe dus mee met de promotiecampagne voor sport en bewegen tijdens zomermaanden (21 juni t/m 31 augustus)

Online bijeenkomst gemist?

21 april heeft de aftrapbijeenkomst plaatsgevonden met de uitleg wat de Zomerboost voor jouw sportorganisatie én voor de inwoners van onze gemeente kan betekenen! Hieronder een korte samenvatting. Klik hier voor de getoonde presentatie.

 • Het aanbod is vernieuwend, nieuw of voor een andere doelgroep. Denk daarbij ook aan aanbod voor mensen met een beperking​
 • Het aanbod staat in het kader van ontmoeten, bewegen en meedoen voor iedereen. ​Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen.
 • Commerciële aanbieders bieden gratis aanbod aan of nemen een gratis proefles op in een reeks.
 • ​Samenwerking tussen sportaanbieders en sociale en maatschappelijke partners wordt gestimuleerd. ​
 • Sportaanbieders zijn aangesloten bij het lokale Sportakkoord, of sluiten hier automatisch bij aan door een aanvraag in te dienen.  ​
 • Alle sportaanbieders plaatsen hun aanbod op Noord-Holland Actief met voorvoegsel ‘Zomerboost’​
 • Bij iedere activiteit wordt uitgestraald dat sporten gezond is en er wordt gezorgd voor een gezonde sportomgeving.
 • Na afloop dient iedere aanbieder een kort verslag in met aantallen en een foto die we mogen plaatsen op de website als behaald succes en ter verantwoording. ​​
 • Per sportaanbieder is in totaal maximaal 500 euro budget aan te vragen via het lokale Sportakkoord
 • Aanvragen budget voor 21 juni, via het formulier aanvragen stimuleringsbudget lokaal Sportakkoord.

Om je te ondersteunen bij het opzetten van Zomerboost-activiteiten organiseren we verschillende webinars. Meer informatie een aanmelden klik hier

Welkom op de Club 10 mei 2021 19.30-21.15 uur
Inspiratiesessie ledenwerving en -behoud 11 mei 2021 19.30-21.00 uur
Kindgerichte activiteit 12 mei 2021 19.30-21.00 uur
Taakie 17 mei 2021 19.30-20.30 uur
Zomeravondcompetitie 18 mei 2021 19.30-20.15 uur
OldStars 19 mei 2021 19.30-20.15 uur
Gezondheid en een gezonder
aanbod op jouw vereniging
20 mei 2021 19.30-20.30 uur

Heb je vragen naar aanleiding van deze mail? Stel ze gerust via de mail of per telefoon!

Is jouw sportorganisatie ook al aangehaakt bij de Zomerboost?

Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor een van de nieuwsbrieven.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief sportorganisaties/ verenigingen

Met sportieve groet,
Lydia van Noord