Evaluatie Sportbesluit

Hieronder een bericht van de gemeente Den Helder betreffende deelname aan de enquete van het Sportbesluit. Wij willen deelname van harte aanbevelen bij u.

Beste verenigingsbestuurder,

In 2010 stelde de gemeenteraad het tarieven- en subsidiebeleid sport vast. Daarin staat dat er elke 5 jaar een evaluatie plaats vindt.
De eerste evaluatie was in 2015. Nu zijn we toe aan de tweede evaluatie.

Door de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te houden. Toch vinden wij uw mening heel belangrijk!

Daarom houden we nu een enquête. Ik vraag ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd om deze in te vullen. In de enquête kunt u ook aangeven of u behoefte heeft aan een aanvullend gesprek en/of u deel wilt nemen aan een digitaal forum.

Ik hoop van harte op uw medewerking. Meedoen kan tot  uiterlijk 20 maart.

Dit is de link van de enquête: https://www.survio.com/survey/d/F9Z4K9D8R4G8Q9B3M

Graag houd ik u op de hoogte van de uitkomsten van de enquête. U ontvangt hierover later bericht.

Met sportieve groet,
Wethouder Peter de Vrij

Deelnemen aan Sportakkoord

De coördinator van het Sportakkoord Den Helder vraagt je om aandacht te schenken aan ingediende actiepunten en om samenwerkingen nieuw leven in te blazen.

Wellicht ontvang je de nieuwsbrief over het Sportakkoord of is nieuws over het Sportakkoord al via andere wegen door jou ontvangen, maar hierbij een oproep om de actielijst https://www.sportakkoord-denhelder.nl/acties nog eens door te nemen.

In de actielijst staan organisaties en verenigingen genoemd die een actiepunt hebben ingediend of betrokken zijn bij een actiepunt en genoemd staan bij één of meerdere actiepunten.

 • Wat is de stand van zaken van deze ingediende actiepunten
 • Zijn er acties succesvol gerealiseerd en heb je daar een inspirerende verhaal en of foto’s van?
 • Het zal misschien nodig zijn om de contacten met elkaar weer aan te halen en zo acties weer nieuw leven in te blazen om actief tot uitvoering over te kunnen gaan of
 • Zijn actiepunten geschrapt?

Graag ontvang ik het laatste nieuws wat ik kan verwerken in de actielijst of ontvang inspirerende voorbeelden https://www.sportakkoord-denhelder.nl/praktijkvoorbeelden die ik kan plaatsen op de website.

Heb je in de afgelopen periode inspiratie opgedaan en zie je nieuwe kansen op samenwerking of anderzijds kansen om uitvoering te geven aan de ambities uit het Sportakkoord? Omschrijf jouw idee en dien het in als actiepunt! https://www.sportakkoord-denhelder.nl/nieuwe-acties Indienen kan op elk gewenst moment.

Heb je stimuleringsbudget nodig om jouw actiepunt te realiseren? Doe dan een aanvraag voor stimuleringsbudget. Let wel op de voorwaarden waar je aanvraag aan moet voldoen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, word dan lid van de nieuwsbrief

Met sportieve groet,

Lydia van Noord
Coördinator Sportakkoord

Huur compensatie door gemeente

Vanuit het Rijk is gecommuniceerd dat sportverenigingen die huur betalen voor hun accommodatie in aanmerking komen voor een compensatie. In een rijksregeling worden de criteria vastgelegd om hiervoor in aanmerking te komen.

De uitvoering van die rijksregeling laat op zich wachten. Vandaar dat de gemeente heeft besloten, om vooruitlopend op die rijksregeling, u alvast in de gelegenheid te stellen de huurcompensatie aan te vragen. Het betreft compensatie voor de huur over de maanden maart, april en mei 2020.

Dus:

 • Bent u een amateursportvereniging?
 • Bent u aangesloten bij het NOC*NSF?
 • Heeft u een SBI-code die valt onder de in bijlage opgenomen lijst?
 • En heeft u voor uw accommodatie huur betaald over de maanden maart, april en mei 2020?

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een huurcompensatie. Het aanvraagformulier en meer informatie vind u op de website van de gemeente Den Helder:

https://www.denhelder.nl/inwoner/product/vergoeding-huurlasten-sportverenigingen-aanvragen

Hieronder kunt u de lijst met SBI-codes downloaden.

Lijst SBI-codes

Richtlijnen sport en spel per 1 juni 2020

Onderstaande informatie hebben wij ontvangen van de gemeente:

U heeft de afgelopen periode een plan of protocol ingediend om toestemming te vragen voor buiten sporten. Vanaf 1 juni gelden een aantal versoepelingen in de maatregelen voor buitensporten. In de bijlage vindt u een overzicht van de richtlijnen die gelden voor sport-, spel- en beweegactiviteiten vanaf 1 juni 2020 en de gemeentelijke regels omtrent melden en registratie van activiteiten. Wij gaan hier nog niet in op de versoepelingen die eventueel vanaf 1 juli of later zullen plaatsvinden. Zodra daarover meer duidelijk is zullen wij u hierover nader informeren.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat er vanmiddag (29/5) door NOC*NSF een bijgesteld protocol verantwoord sporten wordt gepubliceerd. Ook sportbonden en branche organisaties zullen hun protocollen aanpassen. Houdt u de betreffende sites in de gaten. Wij adviseren u om op grond van de bijgestelde protocollen uw eigen protocol aan te passen. Het is niet nodig om uw bijgestelde protocol ter goedkeuring in te dienen. Wel moet het protocol beschikbaar zijn en eventueel getoond kunnen worden bij controle.

Rest ons u een mooi en sportief weekend toe te wensen!

Peter de Vrij
wethouder Sport

Protocol sporten gemeente Den Helder en NOC/NSF

Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten onder begeleiding trainen.

Hieronder treft u de richtlijnen om binnen de gemeente Den Helder buiten trainingen aan te bieden voor volwassenen vanaf 19 jaar:

 • U heeft al een plan ingediend om buiten te mogen trainen met jongeren tot en met 18 jaar, en deze is goedgekeurd:
  • U gaat trainingen aanbieden op dezelfde locatie als waarvoor goedkeuring is verleend. In dat geval geldt alleen de verplichting dit te registreren op veiligsporten.nu. U hoeft geen nieuw plan in te dienen.
  • U gaat trainingen aanbieden op een andere locatie als waarvoor goedkeuring is verleend. In dat geval moet u toestemming vragen voor de locatie. U hoeft geen nieuw plan in te dienen, maar wel geldt, na toestemming, de verplichting de activiteit te registreren op veiligsporten.nu.
 • U heeft nog niet eerder een plan ingediend:
  • U moet een plan indienen waaruit blijkt hoe u de protocollen en de maatregelen handhaaft. U kunt hiervoor gebruik maken van het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF met als aanvulling het protocol van uw sportbond of branche organisatie.  Daarnaast geeft u aan welke locatie u gebruik wenst te maken en het rooster. Dit plan dient u in via mail c.van.der.horst@denhelder.nl. De activiteiten mogen pas starten na beoordeling van het plan en registratie op www.veiligsporten.nu.

Het  gebruik van de website www.veiligsporten.nu is verplicht voor melding van sport- en beweeg activiteiten. Team Sportservice Den Helder heeft de coördinatie hiervan. U kunt deze site ook gebruiken voor uw reserveringen, indien u zelf niet over een reserveringssysteem beschikt.

Voor verdere uitleg verwijs ik naar;  https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/nieuws/van-start-met-sportactiviteiten-check-ons-stappenplan/

In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor het volgen van het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Meer informatie vindt u op https://nocnsf.nl/sportprotocol en is toegevoegd onder dit bericht. U kunt hier eventueel ook voorlichtingsposter en informatieborden downloaden.

Ik wil u tenslotte wijzen op de mogelijkheid om bij Team Sportservice Den Helder materialen te lenen om te gebruiken bij uw buitentrainingen. Voor de voorwaarden verwijs ik u naar de website van Team Sportservice Den Helder.