Algemene LedenVergadering

Wij nodigen de leden van onze federatie uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 26 maart a.s. om 19.30u, inloop vanaf 19.15u. De vergadering zal plaatsvinden in het clubgebouw van de hockeyvereniging HSV Hermes aan de Linieweg.

De jaarstukken zijn toegezonden aan de leden, maar zijn ook op deze site te raadplegen. Zie daarvoor de link naar de ALV aan de linkerkant of in het menu van deze site.

Voorafgaand aan de ALV zal Sportservice een presentatie geven over belonen en vergoedingen binnen de sportvereniging. Tevens zal informatie worden gegeven over een workshop milieubeheer. Met name buitensportverenigingen met een eigen accommodatie hebben hiermee te maken.

OZB sportverenigingen

Hieronder vindt u een raadsinformatiebrief van de gemeente over de OZB voor sportverenigingen. 
Daaronder een brief van de rijksoverheid over hetzelfde onderwerp.

BTW besluit sportverenigingen

Op 30 oktober j.l. heeft een informatieavond plaatsgevonden over het op 1 januari 2019 ingaande Sportbesluit. Dit sportbesluit is van rijkswege en gaat over de BTW bijzonderheden voor sportverenigingen. Hieronder vindt u de presentatie die op deze avond ter ondersteuning werd getoond.