Kick-Off Sportakkoorden 2 

Op 24 april 2024 worden de nieuwe sportakkoorden gepresenteerd in sport- en evenementencentrum Quelderduijn. Verschillende sportorganisaties zullen bij deze Kick-off aanwezig zijn.

De avond begint om 18:30 uur met een opening van de wethouder, die zal spreken over het belang van de vernieuwde sportakkoorden. Vervolgens geeft Raymond Koen hierover een toelichting, deze wordt ondersteunt door een aantal voorbeelden vanuit lokale verenigingen. Na een korte pauze komen de vier V’s van het NOC*NSF aan het bod over een veilig sportklimaat binnen sportclubs. Dit wordt toegelicht vanuit Team Sportservice Noordkop. De avond wordt afgesloten met een rondleiding door sport- en evenementencentrum Quelderduijn en de basketbalwedstrijd van de Eredivisie dames om 20:30 uur.

Locatie Quelderduijn, (concept) programma is als volgt:

  • 18.30 Opening met de wethouder
  • 18.45 Toelichting Sportakkoord Raymond Koen
  • 18.55 Voorbeeld sportakkoord lokaal
  • 19.05 korte pauze met hapje en drankje
  • 19.15 NOC*NSF met de 4 v’s
  • 19.30 Voorbeeld sportakkoord lokaal
  • 19.40 rondleiding Quelderduijn met aansluitend de eredivisie dames basketbalwedstrijd om 20.30 uur.

Richting verenigingen:
Jullie zijn van harte uitgenodigd om aan sluiten bij deze informatieve avond.
We willen graag zoveel mogelijk kennis uitwisselen om samen te ontwikkelen in Den Helder
.

Meer informatie opvragen of aanmelden voor de Kick-Off kan via rkoen@teamsportservice.nl

Meldpunt lege BOSA subsidiepot

RVVB-BAV willen zicht krijgen op problemen bij en gevolgen voor sportverenigingen door het leegraken van de BOSA-subsidiepot. Meld hieronder de situatie bij uw sportvereniging over het verduurzamen/moderniseren van uw accommodatie en de (toekomstige) BOSA subsidieaanvraag.

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.
Op deze pagina vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de BOSA-regeling 2024. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier en vul de mini-vragenlijst in en help ons beter beeld te krijgen bij wat er leeft onder sportverenigingen.

De Helderse uitdaging

De Helderse Uitdaging is de verbinder tussen ondernemend Den Helder/Julianadorp en lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties via kennis, materialen en menskracht.

Elk jaar organiseren we De Beursvloer Den Helder – Julianadorp. Op de maatschappelijke Beursvloer worden hulpvragen van maatschappelijke organisaties samengebracht met aanbod van betrokken ondernemers uit Den Helder en Julianadorp. Dit jaar vindt de vierde editie van de Beursvloer plaats op woensdag 10 april a.s. van 18.30 tot 20.30 uur. 

Klik hier om meer informatie te lezen

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de Sportfederatie Den Helder, wordt gehouden op dinsdag 26 maart 2024 ten 19.30u in de sporthal De Draaikolk, Dollardlaan 202, 1784 BJ Den Helder.

Voorafgaand aan de vergadering zal Raymond Koen van TeamSportservice en coördinator Sportakkoord 2, een uitleg geven over dit akkoord. Ook zal hij duidelijk maken op welke manier hier door de verenigingen gebruik van kan worden gemaakt.
Dit deel van de vergadering staat open voor alle geïnteresseerden in het Sportakkoord 2.