Bericht Gemeente Den Helder

Beste sportaanbieder,

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat de versoepelingen van stap 2 van het openingsplan door kunnen gaan met ingang van 19  mei!

Per woensdag 19 mei gelden de volgende aanpassingen:

Sporten binnen toegestaan

Locaties voor binnensport mogen weer open. Deze zijn momenteel gesloten. Hieronder vallen ook de sportscholen en binnenzwembaden. Voor de opening geldt een aantal voorwaarden:

 • Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
 • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele sportbeoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een instructeur. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen sporten, exclusief docent.
 • Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten. De kleedkamers in zwembaden mogen wel open zijn. Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn wedstrijden wel toegestaan. Maar alleen met teams van de eigen sportclub. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Zwembaden gaan enkel open voor sportbeoefening. Er mag dus bijvoorbeeld geen gebruik van de glijbanen worden gemaakt.

Buiten sporten

Volwassenen boven de 27 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten.  Er gelden wel voorwaarden:

 • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
 • Buiten in groepsverband sporten mag met maximaal 30 personen.
 • Kleedkamers en douches  zijn gesloten. Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.
 • Buitensporten moet gemeld worden op www.noordhollandactief.nl

Sporten buiten voor jongvolwassenen

Ook jongvolwassen van 18 tot en met 26 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten. Voor jongvolwassen gelden de volgende voorwaarden:

 • Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Zij mogen wedstrijden spelen. Maar alleen met teams van de eigen sportclub.

Buitenterrassen sportlocaties

 • Buitenterrassen mogen open voor de sporters. Hier gelden dezelfde regels als voor de gewone horecaterrassen (zie ook de link onder aan deze mail). Maximaal 50 personen, twee personen per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar), 1,5 meter ruimte, vaste zitplaats verplicht en aanwezigheid registreren en openingstijden van 06.00 – 20.00 uur.

Financiële compensatieregelingen 2021

Vanwege de doorlopende beperkingen als gevolg van de COVID 19 maatregelen worden de verschillende regelingen verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Voor de tegemoetkoming voor sportverenigingen (TASO) zijn de onder- en bovengrens voor financiële tegemoetkoming verruimd. Ook voor de huurcompensatie via de TVS regeling zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Meer actuele informatie is te vinden op de website van www.dus-i.nl.

De specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen (SPUK IJZ) over 2020 kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2021. Ook deze regelingen wordt voor Q1 en Q2 verlengd. Hiervoor is 80 miljoen beschikbaar. Zodra hierover meer details bekend zijn zullen wij u hierover informeren.

Controleren op legionella
Voor alle sportaccommodaties geldt dat het verstandig is deze goed op legionella te controleren als deze geruime tijd niet in gebruik zijn geweest.

Informatie
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de  volgende websites en de betreffende site van uw bond.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

LET OP! De informatie op deze pagina van de overheidswebsite moet op moment van versturen van deze mail nog aangepast worden. De informatie op deze pagina is leidend, indien deze afwijkt van hetgeen hierboven is vermeld.

Met vriendelijke groet,

Cynthia van der Horst
omgeving

Participatie m.b.t. zonnepanelen

Op dinsdag 25 mei aanstaande organiseert de Participatiecoalitie Noord-Holland van 19.30 – 21.30 uur een digitale informatieavond over zonnepanelen op grotere daken voor de Kop-gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder. We nodigen u daarvoor van harte uit. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Om de klimaatdoelstellingen van CO2-reductie te behalen is een van de bouwstenen van de energietransitie het realiseren van grootschalige zonne-energie-opwekking op grote daken, bijvoorbeeld coöperatief. De Participatiecoalitie Noord-Holland is in opdracht van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland bezig met een participatieve gebiedsanalyse om geschikte locaties in beeld te brengen én een werkwijze te ontwikkelen die realisatie versnelt, drempels wegneemt en de lokale omgeving maximaal betrekt. In samenwerking met de netbeheerder Liander mikken wij maximaal op de gebieden waar geen problemen zijn met betrekking tot netcongestie. Dit doen we met een team waarin ook projectleiders van lokaal opererende energiecoöperaties werken.

We gaan graag met u in gesprek. We denken dat het nuttig is bestaande kennis en ervaring op een rijtje te zetten op deze avond. En we denken dat er meerwaarde zit in het op deze manier bijeenbrengen van (vertegenwoordigers van) grote-dak-eigenaren en andere betrokkenen.

Tijdens de avond bespreken we graag met u de mogelijkheden voor de toekomst. Wilt u hierbij zijn? Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Het programma biedt voluit ruimte voor gesprek, en ziet er vanaf 19.30 uur als volgt uit:

– Opening door organisatoren
– Korte kennismakingsronde via Menti.com
– Update van het participatieve project in de Kop van Noord-Holland
– Een presentatie van Art den Boer van VEINH: Waar moet je zoal op letten bij
zon op grote daken?
– Korte pauze
– Een presentatie van een ondernemer met een zonnecentrale op zijn dak
– Een presentatie van energiecoöperatie Texel Energie over een agrarisch dak
met een collectieve zonnecentrale
– We sluiten af met een impressie van een deskundigenpanel en een blik op de
toekomst.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Bart van Berkel (b.van.berkel@mnh.nl) of Manuel den Hollander (manuel.denhollander@veinh.nl)

Met vriendelijke groet,

Participatiecoalitie Noord-Holland

Zomerboost……..het vervolg

Reuring op het veld, leven in de zaal. We willen niets liever! Daarom helpen wij je om jouw sportclub, -vereniging of -bedrijf deze zomer een stevige boost te geven. Met de Zomerboost-campagne kun je bestaande én nieuwe leden laten zien wat je allemaal in huis hebt. Of misschien zie jij juist de uitdaging in iets heel nieuws… Doe dus mee met de promotiecampagne voor sport en bewegen tijdens zomermaanden (21 juni t/m 31 augustus)

Online bijeenkomst gemist?

21 april heeft de aftrapbijeenkomst plaatsgevonden met de uitleg wat de Zomerboost voor jouw sportorganisatie én voor de inwoners van onze gemeente kan betekenen! Hieronder een korte samenvatting. Klik hier voor de getoonde presentatie.

 • Het aanbod is vernieuwend, nieuw of voor een andere doelgroep. Denk daarbij ook aan aanbod voor mensen met een beperking​
 • Het aanbod staat in het kader van ontmoeten, bewegen en meedoen voor iedereen. ​Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen.
 • Commerciële aanbieders bieden gratis aanbod aan of nemen een gratis proefles op in een reeks.
 • ​Samenwerking tussen sportaanbieders en sociale en maatschappelijke partners wordt gestimuleerd. ​
 • Sportaanbieders zijn aangesloten bij het lokale Sportakkoord, of sluiten hier automatisch bij aan door een aanvraag in te dienen.  ​
 • Alle sportaanbieders plaatsen hun aanbod op Noord-Holland Actief met voorvoegsel ‘Zomerboost’​
 • Bij iedere activiteit wordt uitgestraald dat sporten gezond is en er wordt gezorgd voor een gezonde sportomgeving.
 • Na afloop dient iedere aanbieder een kort verslag in met aantallen en een foto die we mogen plaatsen op de website als behaald succes en ter verantwoording. ​​
 • Per sportaanbieder is in totaal maximaal 500 euro budget aan te vragen via het lokale Sportakkoord
 • Aanvragen budget voor 21 juni, via het formulier aanvragen stimuleringsbudget lokaal Sportakkoord.

Om je te ondersteunen bij het opzetten van Zomerboost-activiteiten organiseren we verschillende webinars. Meer informatie een aanmelden klik hier

Welkom op de Club 10 mei 2021 19.30-21.15 uur
Inspiratiesessie ledenwerving en -behoud 11 mei 2021 19.30-21.00 uur
Kindgerichte activiteit 12 mei 2021 19.30-21.00 uur
Taakie 17 mei 2021 19.30-20.30 uur
Zomeravondcompetitie 18 mei 2021 19.30-20.15 uur
OldStars 19 mei 2021 19.30-20.15 uur
Gezondheid en een gezonder
aanbod op jouw vereniging
20 mei 2021 19.30-20.30 uur

Heb je vragen naar aanleiding van deze mail? Stel ze gerust via de mail of per telefoon!

Is jouw sportorganisatie ook al aangehaakt bij de Zomerboost?

Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor een van de nieuwsbrieven.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief sportorganisaties/ verenigingen

Met sportieve groet,
Lydia van Noord

 

Zomerboost

Reuring op het veld, leven in de zaal. We willen niets liever! Daarom helpen wij je om jouw sportclub, -vereniging of -bedrijf deze zomer een stevige boost te geven. Met de Zomerboost-campagne kun je bestaande én nieuwe leden laten zien wat je allemaal in huis hebt. Of misschien zie jij juist de uitdaging in iets heel nieuws… Doe dus mee en boost je zomer!

Wat gaan we doen en wanneer?
We bieden je de mogelijkheid je club een flinke oppepper te geven. Dus bedenk iets leuks: een clinic, sportdag, proeftraining, zomeravondcompetities of iets anders en daag inwoners uit mee te doen. Zomerboost duurt van 21 juni tot 31 augustus 2021.

Waarom zou je meedoen aan Zomerboost?

 • Fittere inwoners
 • Aandacht voor jouw sport
 • Kans op nieuwe leden
 • Leven op de club
 • Meer inkomsten
 • Hulp vanuit Team Sportservice met onder andere communicatiemiddelen
 • Team Sportservice zet een grootschalige promotiecampagne op
 • Gratis webinars die helpen bij het opzetten van het aanbod

  Kost het je iets?
  Nee, deelname is gratis.

Wat als je budget nodig hebt voor de uitvoering
Dan kun je eventueel aanspraak maken op budget uit het Sportakkoord. Het maximum is € 500,-. Neem daarvoor contact op met de coördinator Lydia van Noord via lvannoord@teamsportservice.nl.

Wil je weten hoe je jouw club weer een boost kunt geven?
Reserveer dan een plek voor de online aftrapbijeenkomst op woensdag 21 april. Kun je niet op deze avond? Neem dan contact met mij op.
Meld je aan voor de aftrapbijeenkomst
Meer weten? Lees het op onze site of neem contact op met mij.

Met vriendelijke groet,

Lydia van Noord
Buurtsportcoach verenigingen

Evaluatie Sportbesluit

Beste sportbestuurder,

Namens wethouder De Vrij nodig ik u van harte uit om (digitaal) deel te nemen aan de informatie avond over de evaluatie sportbesluit  (tarieven- en subsidiebeleid). Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een bijeenkomst op locatie te organiseren. Omdat we wel graag met u van gedachten willen wisselen, zetten wij een digitale bijeenkomst op.
Op deze avond worden de uitkomsten van de recent gehouden enquête gedeeld en zullen we u een aantal stellingen voorleggen waar u op kunt reageren. Doel is om te verkennen of een aanpassing van het sportbesluit gewenst is.  De bijeenkomst wordt ook bijgewoond door raads- en commissieleden zodat zij met u in gesprek kunnen gaan.

De bijeenkomst is op donderdag  22 april 2021, vanaf 19.30 uur.

Het programma is als volgt:

 • 19.30 uur: Opening en woord van welkom door wethouder De Vrij
 • 19.35 uur: Korte inhoudelijke toelichting door Cynthia van der Horst (beleidsadviseur Sport)
 • 19.45 uur: Presentatie uitkomsten enquête sportbesluit door procesbegeleider Hans Hesselink
 • 20.00 uur: Discussie op basis van stellingen (eens/oneens)
 • Uiterlijk 20.30 uur: Reactie en mogelijkheid tot interactie met raads- en commissieleden
 • Uiterlijk 21.00 uur: Afronding door wethouder De Vrij

De bijeenkomst is te volgen via TEAMS. U ontvangt de link na aanmelding.
Ik verzoek u mij te laten weten of we op uw deelname kunnen rekenen. Wij hopen op uw komst!

Aanmelden kan per mail aan c.van.der.horst@denhelder.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens Peter de Vrij, wethouder Sport
Cynthia van der Horst