Bijeenkomst politieke partijen

Donderdag 25 januari om 19.30u zal bij HRTC DOK aan de Guldemondweg een bijeenkomst plaatsvinden waarbij de verenigingen met de politiek zullen praten over de sport in Den Helder. Dit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hieronder de agenda voor deze avond en de presentatie die op die avond zal worden gehouden.

Agenda

 1. Opening
 2. Presentatie ( verhelderingsvragen mogelijk, maar geen discussie )
 3. Rondje politieke partijen ( maximaal 2 minuten per partij ) over belangrijkste partijpunten betreffende sport
 4. Standpunt politieke partijen t.a.v. evaluatie/verlenging sportbesluit in 2021
 5. Sportpark Ruyghweg ( waar gaan we naar toe )
 6. Afsluiting

Uitnodiging aan alle politieke partijen

De Sportfederatie Den Helder behartigt al sinds 1947 de belangen van de sport in het algemeen en de bij hen aangesloten sportverenigingen in het bijzonder. De Federatie vertegenwoordigt daarmee vele duizenden Helderse sporters. In de afgelopen raadsperiode is gebleken dat de afspraken met betrekking tot huur- en subsidieregeling voor de sport in stand zijn gebleven. Dat is verheugend. Voor verenigingen is het belangrijk te weten waar men aan toe is. Er is beleid nodig op langere termijn en daarbij wordt ook nu weer de vraag gesteld hoe gaan we verder in de volgende raadsperiode?

We nodigen u graag uit om op donderdag 25 januari 19.30 uur aanwezig te zijn in de kantine van HRTC/DOK aan de Guldemondweg. Die avond zijn er ook besturen van sportverenigingen aanwezig. De volgende punten willen we daar bespreken:

 1. Opening en korte inleiding door Bert Deckers voorzitter Sportfederatie
 2. Beleid t.a.v. de sport in de gemeente Den Helder in relatie tot het beleid in de verenigingen m.b.t. continuïteit, plannen, korte- en lange termijnvisie, onderhoud accommodaties, vervanging/renovatie
 3. Het belang van de sport voor de samenleving in Den Helder m.b.t. de sport als bindend element, zorgen voor een gezonde samenleving van jong tot oud ( o.a. obesitas ), sociale cohesie, inzet van veel vrijwilligers, gezonde sport als besparing op gezondheidszorg en vandalisme, etc.
 4. De plannen van de politieke partijen voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022.
  –       korte uiteenzetting door vertegenwoordigers politieke partijen
  –       discussie over de inhoud van de plannen
 5. Zorgen t.a.v. een duidelijke invulling van de huidige ambtenaar sport- en welzijnszaken. Het ontbreken van een duidelijk aanspreekpunt, waardoor de continuïteit dreigt te ontsporen.

Voorts stellen we het op prijs om, indien mogelijk, tevoren informatie te mogen ontvangen uit uw verkiezingsprogramma en dan met name op gebied van de sport.

i.v.m. planning wordt u verzocht uw deelname aan te melden via info@sportfederatiedenhelder.nl

Dag van de sportaccommodaties

Alles voor binnen- en buitensportaccommodaties
Op 8 maart 2018 vindt in Expo Houten de jaarlijkse Dag van de Sportaccommodaties plaats. De grootste vakbeurs voor ontwerp, bouw, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties. Een bezoek aan de beurs is dé manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied. Ook kunt u er op één dag al uw vakgenoten spreken. Dat scheelt weer een hoop losse afspraken.

Bezoekt u voor de eerste keer? De beurs staat bekend om de laagdrempelige sfeer, het complete aanbod voor zowel binnen- als buitenaccommodaties, en natuurlijk de gratis koffie, thee en fris!

Alles bij elkaar dus gegarandeerd een welbestede dag! U kunt online gratis registreren.

 

Uitnodiging vooroverleg

Geachte Sportbestuurders,

UITNODIGING  donderdag 16 november 19.30 uur

Voorafgaande aan een overleg met de vertegenwoordigers van de politieke partijen (met het oog op de verkiezingen maart 2018) willen we u uitnodigen voor een vooroverleg.

Daarin wordt vastgesteld welke punten aangaande de sport met de politieke partijen besproken zullen worden. De opzet is om de politieke partijen zich te laten uitspreken over de intenties voor de nieuwe raadsperiode op gebied van Huur- en subsidiebeleid, sportambtenaar, onderhoud etc.
(u kunt uiteraard punten inbrengen)

De locatie is:
De Brug (Sporthal van MSV Zeemacht)
J. A. Prinsstraat 46
1785 BC Den Helder

Meer informatie en aanmelden voor deelname:
0223 621405 of per email aan info@sportfederatiedenhelder.nl