Training vertrouwenspersoon

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw
begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor.
Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn
geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor
tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. De rol van
vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om
binnen een (sport)vereniging/vrijwilligersorganisatie een eerste
aanspreekpunt te hebben. Volg de training voor € 15,- p.p (normaal
€ 200,- p.p). Door het aanstellen van een VCP voldoet uw vereniging
al aan een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 
gratis regeling verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Klik hier voor meer informatie en inschrijving

Nieuwsbrief Sportakkoord

De eerste nieuwsbrief aangaande het sportakkoord is uitgebracht.
Via deze link kunt u deze nieuwsbrief lezen.

Wil je in contact komen met de sportformateur, bijvoorbeeld om ideeën voor het sportakkoord toe te lichten of te toetsen? Dat kan.
Via e-mail is Jan Janssens bereikbaar voor al je vragen en opmerkingen. Je kunt hem ook mailen om een afspraak te maken.
Email: sportformateur@sportakkoord-denhelder.nl

Hij wil graag met je in gesprek, telefonisch of tijdens zijn spreekuren op woensdag 31 juli (in Schagen), maandag 18 augustus (in Hollands Kroon) of dinsdag 20 augustus (in Den Helder)