OZB voor sportverenigingen

Op 18 december 2018 is door de 1e kamer het Belastingplan 2019 aangenomen. Onderdeel hiervan was een door dhr. Omtzigt ingediend amendement, wat door de 2e kamer werd aangenomen.

Eerder in 2018 heeft dit kamerlid vragen gesteld aan de minister van Binnelandse Zaken. De vragen en de antwoorden hierop zijn eerder op deze site gepubliceerd. De gemeente Den Helder heeft in Raadsinformatiebrief RI18.0104 hieraan aandacht besteed en als bijlage deze vragen/antwoorden gevoegd.

De gewijzigde wetstekst is hieronder opgenomen.

Sportakkoord

Hieronder vindt u het sportakkoord. Dit akkoord is een breedgedragen akkoord, ondertekend door de minister van Sport, NOC/NSF, VNG en de vereniging van Nederlandse Sportgemeenten,

Algemene LedenVergadering

Wij nodigen de leden van onze federatie uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 26 maart a.s. om 19.30u, inloop vanaf 19.15u. De vergadering zal plaatsvinden in het clubgebouw van de hockeyvereniging HSV Hermes aan de Linieweg.

De jaarstukken zijn toegezonden aan de leden, maar zijn ook op deze site te raadplegen. Zie daarvoor de link naar de ALV aan de linkerkant of in het menu van deze site.

Voorafgaand aan de ALV zal Sportservice een presentatie geven over belonen en vergoedingen binnen de sportvereniging. Tevens zal informatie worden gegeven over een workshop milieubeheer. Met name buitensportverenigingen met een eigen accommodatie hebben hiermee te maken.