Wet Milieubeheer

Er is een vernieuwde wet Milieubeheer waarbij bedrijven bepaalde plichten hebben. Ook als u geen eigenaar bent van uw accommodatie zijn er bepaalde verplichtingen. Hieronder de presentatie die Team Sportservice op de Algemene Ledenvergadering heeft gehouden.

OZB voor sportverenigingen

Op 18 december 2018 is door de 1e kamer het Belastingplan 2019 aangenomen. Onderdeel hiervan was een door dhr. Omtzigt ingediend amendement, wat door de 2e kamer werd aangenomen.

Eerder in 2018 heeft dit kamerlid vragen gesteld aan de minister van Binnelandse Zaken. De vragen en de antwoorden hierop zijn eerder op deze site gepubliceerd. De gemeente Den Helder heeft in Raadsinformatiebrief RI18.0104 hieraan aandacht besteed en als bijlage deze vragen/antwoorden gevoegd.

De gewijzigde wetstekst is hieronder opgenomen.

OZB sportverenigingen

Hieronder vindt u een raadsinformatiebrief van de gemeente over de OZB voor sportverenigingen. 
Daaronder een brief van de rijksoverheid over hetzelfde onderwerp.

BTW besluit sportverenigingen

Op 30 oktober j.l. heeft een informatieavond plaatsgevonden over het op 1 januari 2019 ingaande Sportbesluit. Dit sportbesluit is van rijkswege en gaat over de BTW bijzonderheden voor sportverenigingen. Hieronder vindt u de presentatie die op deze avond ter ondersteuning werd getoond.