Talentenfonds voor jonge (top)sporters

Aan de bestuurders van de Helderse sportverenigingen,

Sport vormt een belangrijk onderdeel van de samenleving in de gemeente Den Helder. Talrijke jongens en meisjes maken op jonge leeftijd kennis met allerlei sporten. Sportverenigingen met hun trainers en bestuursleden staan wekelijks klaar om zowel de trainingen als de wedstrijden mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunen veel ouders en familieleden de jeugd en jongeren hierin.

De gemeente Den Helder kent sinds 2006 het Jeugdsportfonds. Minder draagkrachtige ouder(s) kunnen via intermediairs een beroep doen op dit fonds. In 2017 zijn ruim 550 kinderen door een bijdrage uit het jeugdsportfonds  in staat gesteld om te sporten.

Jeugdige topsporters met een topsportstatus van een landelijke sportbond kunnen vanaf heden een beroep doen op het gemeentelijke topsportfonds. Hiervoor is een maximaal bedrag van € 2.000 per jaar/per sporter beschikbaar. Aan deze regeling is geen inkomenstoets verbonden.

Nieuw: Talentenfonds voor jonge (top-) sporters!

Op initiatief van Bart Brinkman uit Huisduinen is Den Helder onlangs een ‘Talentenfonds voor jonge (top-) sporters” rijker. Het is het cadeau van Brinkman en zijn vrienden aan de Helderse sportsamenleving naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag. Vanaf heden kunnen jonge (top) sporters een beroep doen op een bijdrage uit het fonds (max. € 300,00 per jaar).  Het gaat dan om een kleine bijdrage voor de deelname aan bijzondere trainingen en wedstrijden. Ook behoort een aanvraag voor het verzorgen van een lezing of training van een bekende trainer tot de mogelijkheden.

De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit bestuursleden van de stichting Jeugdsportfonds. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar via een mail aan:  dickvanderweide@hotmail.com.

Bijeenkomst sport en politiek

Recent heeft u in het Helders Weekblad de reacties kunnen lezen van de lokale politiek op de door de Sportfederatie Den Helder ingebrachte stellingen betreffende sport en verenigingen.

Enige weken eerder, op 25 januari, was er een bijeenkomst in de kantine van HRTC/DOK. Vrijwel alle politieke partijen waren aanwezig en, uiteraard, ook bestuursleden van Helderse sportverenigingen. De powerpoint presentatie zoals vertoond, vindt u op hieronder. Ter plaatse werd deze presentatie toegelicht door dhr. Bert Kwant. Reacties van de aanwezigen op de presentatie alsmede een samenvatting van de door de politieke partijen gedane uitspraken vindt u in bijgevoegd document door hier te klikken.

Bijeenkomst politieke partijen

Donderdag 25 januari om 19.30u zal bij HRTC DOK aan de Guldemondweg een bijeenkomst plaatsvinden waarbij de verenigingen met de politiek zullen praten over de sport in Den Helder. Dit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hieronder de agenda voor deze avond en de presentatie die op die avond zal worden gehouden.

Agenda

  1. Opening
  2. Presentatie ( verhelderingsvragen mogelijk, maar geen discussie )
  3. Rondje politieke partijen ( maximaal 2 minuten per partij ) over belangrijkste partijpunten betreffende sport
  4. Standpunt politieke partijen t.a.v. evaluatie/verlenging sportbesluit in 2021
  5. Sportpark Ruyghweg ( waar gaan we naar toe )
  6. Afsluiting