Bijeenkomst sport en politiek

Recent heeft u in het Helders Weekblad de reacties kunnen lezen van de lokale politiek op de door de Sportfederatie Den Helder ingebrachte stellingen betreffende sport en verenigingen.

Enige weken eerder, op 25 januari, was er een bijeenkomst in de kantine van HRTC/DOK. Vrijwel alle politieke partijen waren aanwezig en, uiteraard, ook bestuursleden van Helderse sportverenigingen. De powerpoint presentatie zoals vertoond, vindt u op hieronder. Ter plaatse werd deze presentatie toegelicht door dhr. Bert Kwant. Reacties van de aanwezigen op de presentatie alsmede een samenvatting van de door de politieke partijen gedane uitspraken vindt u in bijgevoegd document door hier te klikken.

Bijeenkomst politieke partijen

Donderdag 25 januari om 19.30u zal bij HRTC DOK aan de Guldemondweg een bijeenkomst plaatsvinden waarbij de verenigingen met de politiek zullen praten over de sport in Den Helder. Dit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hieronder de agenda voor deze avond en de presentatie die op die avond zal worden gehouden.

Agenda

  1. Opening
  2. Presentatie ( verhelderingsvragen mogelijk, maar geen discussie )
  3. Rondje politieke partijen ( maximaal 2 minuten per partij ) over belangrijkste partijpunten betreffende sport
  4. Standpunt politieke partijen t.a.v. evaluatie/verlenging sportbesluit in 2021
  5. Sportpark Ruyghweg ( waar gaan we naar toe )
  6. Afsluiting

Sport.nl

Clubs lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Rond ledenwerving bijvoorbeeld. Maar ook accommodaties, vrijwilligers en financiën zijn thema’s die steeds terugkeren. Eigenlijk hebben alle clubs met die issues te maken, ongeacht de tak van sport. Dan is het beter de krachten te bundelen. En dat hebben dertien sportbonden gedaan. In samenwerking met Arko Sport Media en ondersteund door NOC*NSF namen die bonden het initiatief om gezamenlijk te zorgen voor informatieve en inspirerende verhalen over sporttakoverstijgende onderwerpen. Hieronder vind je meer informatie over het platform.

Sport.nl/voorclubs is een plek voor sportclubs met alle praktische sportgenerieke informatie om je club succesvol te runnen. Je vindt hier actueel nieuws en goede voorbeelden die jou kunnen inspireren met de club een volgende stap te maken. Onder andere op het gebied van financiën, ledenwerving en ledenbehoud, het werven van vrijwilligers of het genereren van nieuwe inkomsten. Maar ook hoe je als sportclub kunt groeien door gericht in te spelen op de vraag die leeft bij de achterban en de buurt. Sport.nl/voorclubs is een initiatief van dertien sportbonden, NOC*NSF en Arko Sports Media.